Alle afdelinger på Seniorområdet arbejder ud fra tilgangen Aktivt Seniorliv.

Sund aldring er tæt knyttet til en aktiv tilværelse. Et aktivt seniorliv grundlægges gennem vaner, holdninger og deltagelse i aktiviteter hele livet.

Seniorpolitikken for Kolding Kommune tager udgangspunkt i, hvordan kommunen kan understøtte borgerne i at blive mere selvhjulpne og få styrket deres livskvalitet.

Aktivt Seniorliv består af flere indsatser, der har fokus på at indfri den politiske vision, så der konkret arbejdes med at borgerne forbliver mest muligt uafhængige af hjælp, og opnå størst mulig livskvalitet i seniorlivet. 

Aktivt Seniorliv er en grundlæggende tilgang, der arbejdes ud fra i alle afdelinger på Seniorområdet. Både i hjemmeplejen, sygeplejen, på plejecentre og i Senior- og Sundhedsrådgivningen. 

Indsatserne bygger på tværfagligt samarbejde. Og særligt i forhold til indsatsen for borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen og sygeplejen, er der behov for koordinerede tværfaglige indsatser, for at støtte borgeren til selv at kunne klare sig bedst muligt i eget hjem. Den tværfaglige indsats har fokus på at styrke ressourcer og borgerens evne til at klare sin egen hverdag. Under linket Styrk din hverdag kan du læse mere om indsatsen i hjemmeplejen og sygeplejen. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey