Herre i eget hus

Opfølgende træning med hjemmeplejen efter genoptræningsophold i Viborg har medført at Ellen Margrethe Støy, 58 år, nu kan klare flere af de daglige ting selv, og er blevet meget bevidst om, at hun er ´herre i eget hus': "Det er mig, der ligesom er chefkokken".

 

Ellen har haft epilepsi, siden hun var 13 år, og i forbindelse med et epileptisk anfald i 2005 pådrog Ellen sig en inkomplet tetraplegi, som har medført, at hun sidder i kørestol og har behov for hjælp morgen, middag og aften. Ellen har i foråret sidste år været på et 4 ugers genoptræningsophold på paraplegifunktionen på Viborg sygehus. Ved udskrivelsen fik Ellen en genoptræningsplan med fra sygehuset for at styrke muskulaturen i både arme og ben, for at Ellen kunne blive så selvhjulpen som muligt og opnå en forbedret standfunktion.

 

Efter opholdet i Viborg oplevede hjemmeplejen, at der var sket store ændringer med Ellens funktionsniveau, og Ellen blev derfor visiteret til hjemmetræning.

Ellen har i hjemmetræningsforløbet opnået at blive mere uafhængig af hjælp. Hun har fået sat et skab op på hendes badeværelse med en masse hylder. Det er ikke ret dybt og der kan alle hendes ting stå. "Jeg kan bruge alle mine ting i skabet. Det er så lækkert. Før skulle jeg sige kan I ikke lige tage det og det i skabet og det var altså irriterende."

 

Ellen har også opnået at kunne flytte sig ved hjælp af et glidebrædt. Før skulle hun altid bruge liften. "Og det er også skønt for jeg bruger mine muskler meget mere. Det er så dejligt at bruge sin krop meget mere".

Ellen har i det store og hele været godt tilfreds med hjemmetræningsforløbet, men kunne dog godt tænke sig, at der havde været et evalueringsmøde: "...hvor vi lige havde holdt inde og sagt, hvor er vi nu".

 

Ellen har oplevet, at de medarbejdere, hun har haft tæt på, har været rigtig gode og virkelig er gået til den, men har også oplevet, at der har været forskel på de forskellige medarbejdere, og tror ikke, at det kan undgås. "Og derfor synes jeg også, at vi skal huske på, at det er noget skidt at skifte ud hele tiden. Jeg har oplevet, at dem jeg har haft tættest på mig, er dem, der har givet mig den bedste støtte i de her sammenhænge".

Ellen synes, at det bedste i forløbet har været det med køleskabet: "Så føler jeg virkelig, at det er mit køleskab. Håndtaget blev flyttet ned, så det er i min højde, så nu kan jeg gå i køleskabet når jeg har lyst til det. Det kan være jeg vil se hvad jeg har i køleskabet, så jeg kan se, hvad der mangler, så jeg kan skrive en indkøbsseddel".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey