Hjemmetræning viste, at jeg selv kan

En samlet indsats fra sygehus, akut- og rehabiliteringscenter Låsbyhøj, afdelingen for træning og rehabilitering, samt hjemmeplejen har gjort, at Lizzi Bloss Jensen igen kan klare sig uden hjælp fra hjemmeplejen.

 

Efter en periode med manglende appetit og forværring af fysisk almentilstand, blev Lizzi indlagt på sygehuset. Der blev ikke fundet nogen årsag til symptomerne og Lizzi blev udskrevet til et rehabiliteringsophold på Låsbyhøj akut- og rehabiliteringscenter med en genoptræningsplan. Lizzi fik her appetitten igen og hendes fysiske tilstand blev gradvist bedre, så hun igen kunne gå korte afstande med rollator og kunne hjælpe til ved forflytninger og personlig hygiejne. Ved udskrivelse havde Lizzi fortsat behov for hjælp til forflytninger og til af- og påklædning, og Lizzi blev derfor bevilget hjælp fra hjemmeplejen i form af hjemmetræning og fortsatte genoptræning på Olivenhaven med en terapeut.

 

Træning på Låsbyhøj og Olivenhaven er det de synes har givet mest, men hjemmetræning med hjemmeplejen viste, at Lizzi selv kunne. Ægteparret sagde selv hjælpen fra efter 3 uger, selvom Lizzi ikke helt havde nået målene. Ægtefællen hjalp Lizzi, indtil hun selv blev i stand til at kunne klare det selv. "Man skal ikke have hjælp, hvis man ikke har behov".

 

Lizzi er også afsluttet i genoptræningsforløb, men træner fortsat selv på Olivenhaven. Lizzi har været tilfreds med forløbet hele vejen. "Jeg har fået den hjælp jeg skulle have".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey