Høreapparat - en vigtig del af manges hverdag.

Batterier og slanger

Oticon leverer batterier til alle høreapparatbrugere i Danmark. Du har ret til gratis batterier til dine apparater.

Læs mere om bestilling af batterier.

Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune

Social- og sundhedspersonalet kan give vejledning og støtte til:

 • Almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparatet.
 • Kontakt til Hørekonsulenten
 • Bestilling af batterier og slanger. 


Hvis du ikke er i kontakt med social- og sundhedspersonalet, kan du få vejledning og støtte efter nærmere aftale med:

Aktivitetscenter Olivenhaven

Munkevænget 10, 6000 Kolding

Telefon 76 32 56 79 - mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00

Kommunikationsafdelingen CSV
Skovvejen 1 B
6000 Kolding

telefon 79 79 29 99


Telefontid:

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag: kl. 08.30 - 09.50


Åben træffetid:

Mandag og onsdag: kl. 10.00 - 11.00 på Skovvejen 1 B, 6000 Kolding. Her kan vi vurdere behovet for en evt. yderligere indsats hos os.

eller pr. mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

For justering af høreapparater skal du bestille en tid.

Hørekonsulenten varetager de opgaver, der ligger ud over den almindelige vedligeholdelse og betjening af høreapparatet.

Hørehjælpemidler søges ved Kolding Kommune, Hjælpemiddelafdelingen, Domhusgade 22, 6000 Kolding.  

Telefon 79 79 70 50 mandag til fredag mellem kl. 8.30 - 9.30 og kl. 12.00 - 13.00.


Behov for nyt høreapparat

Du kan vælge at få behandling på en offentlig høreklinik eller hos en godkendt, privat leverandør af høreapparater.

Høreklinikken kan iværksætte en undersøgelse af behovet for høreapparat efter henvisning fra ørelæge. Hvis du tidligere har fået udleveret et høreapparat fra høreklinikken, behøver du ikke en ny henvisning fra ørelægen. 

Høreklinikken kan desuden tage mål og få fremstillet det høreapparat, som du finder bedst egnet og billigst.

Regionen yder tilskud til dette uden egenbetaling for ansøgeren.

Efter henvisning fra ørelæge kan du søge om tilskud til høreapparater, hvis du ønsker at bruge en af de godkendte private leverandører.

I 2017 udgør tilskuddet

 • Høreapparat på 1. øre op til 4.054 kr.
 • Høreapparat på 2. øre op til 2.360 kr.

Tilskud kan søges på borger.dk https://www.borger.dk/handicap/hjaelp-i-hverdagen/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

Søges hos Senior- og Sundhedsrådgivningen, Kolding Kommune, telefon 79 79 84 50.

Kørslen kan bevilges til pensionister, der står i sygesikringsgruppe 1, og som ikke kan klare egen transport eller benytte offentlige transportmidler.

Kørslen kan bevilges til den ørelæge, der har overenskomst med sygesikringen, og som har adresse nærmest pensionistens opholdssted.


Kørsel til Høreklinikken i Vejle

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset, og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion.

Der kan søges om siddende transport hvis sygehuset vurderer, at du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, og hvis du samtidig opfylder en af følgende betingelser:

 • Du er pensionist (ikke efterlønsmodtager),
 • Afstanden fra din folkeregisteradresse til Høreklinikken i Vejle overstiger 50 km.

Det er Høreklinikken, der vurderer, om du af helbredsmæssige årsager kan bevilges kørsel med taxa.

Inden første besøg skal du ringe til Høreklinikken på telefon 79 40 59 80 alle hverdage mellem kl. 8.00 - 15.00.

 

Kan du selv sørge for transport til Høreklinikken på Vejle sygehus, har du mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse, hvis:

 • du har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel på mere end 60 kr. tur/retur eller
 • du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige transportmiddel på mere end 25 kr. tur/retur.


Høreklinikken udleverer i dette tilfælde skema til ansøgning om kørselsgodtgørelse til dig. Ansøgningen sendes til Hjælpemiddelafdelingen, Domhusgade 22, 6000 Kolding og beløbet vil blive indsat på din NEM-konto.

Skulle du have behov for kørsel med taxa, skal du senest 2 dage før efterfølgende besøg, søge om kørsel ved Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune, som vurderer om du er berettiget til kørsel med taxa. Du kan ansøge om kørslen på telefon 79 79 70 50 mandag - fredag mellem kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00.

Kan du selv sørge for transport til den private høreklinik, har du mulighed for at søge om kørselsgodtgørelse, hvis:

 • du har en samlet udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel på mere end 60 kr. tur/retur eller
 • du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet udgift med det billigeste, forsvarlige transportmiddel på mere end 25 kr. tur/retur.

Den private høreklinik skal udlevere dokumentation for, at du har været hos dem i konsultation. Dokumentationen sendes til Hjælpemiddelafdelingen, Domhusgade 22, 6000 Kolding og beløbet vil blive indsat på din NEM-konto.

Skulle du have behov for kørsel med taxa, skal du senest 2 dage før efterfølgende besøg, søge om kørsel ved Hjælpemiddelafdelingen i Kolding Kommune, som vurderer om du er berettiget til kørsel med taxa. Du kan ansøge om kørslen på telefon 79 79 70 50 mandag - fredag mellem kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

Der kan højst gives kørselsgodtgørelse til en afstand der svarer til afstanden fra egen bopæl til Høreklinikken i Vejle.

Høreklinikkens adresse er:


Høreklinikken,
Vejle Sygehus,
Kabbeltoft 25, 7100 Vejle.
telefon 79 40 50 00.


Teksttelefon

TDC tekst telefon: 70 11 44 11
TDC tekst telefon benyttes til at kontakte døve, der har en skrivetelefon


Høreforeningen

telefon 36 75 42 00, teksttelefon 36 38 85 72
www.hoereforeningen.dk

Lokalt v/Arne Jessen, Julivænget 6, 6000 Kolding, telefon 75 51 88 86, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Center for Døve

Danmarksgade 4, 7000 Fredericia
Tolkeadministrationen, telefon 44 39 12 40
Konsulentfunktionen, telefon 44 39 12 20
Telefax til begge afsnit 44 39 12 38
Teksttelefon 76 20 61 10

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Specialrådgivning

Kommunikationsafdelingen CSV
Skovvejen 1 B
6000 Kolding

telefon 79 79 29 99

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hjemmeside:www.csv.dk


Ved problemer i forbindelse med job

på grund af hørehandicap, kan der tages kontakt til Hans Eckardt Jensen, Jobcenter Kolding, telefon 79 79 74 08.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey