Hvis du har en funktionsnedsættelse eller et handicap, kan du få bragt posten til din dør.

Ansøg om at få bragt din post til døren

Er du bevægelseshæmmet eller har andre nedsatte funktioner, kan du få posten bragt til din dør. Der er ingen særlige regler for folkepensionister.

Du skal søge hos kommunen.

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver Post Danmark besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafikstyrelsens hjemmeside, eller du kan få flere oplysninger på posthuset eller hos kommunen.


Hvis du allerede får hjælp fra kommunen

Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til Serviceloven eller Sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning, om andre i husstanden, end ansøger selv kan hente post.

Det er et krav, at der er postkasse eller brevindkast ved din dør. Bor du i lejebolig, skal du aftale med udlejeren, at der sættes en postkasse op ved din dør. Har du en brevsprække, som er spærret, skal du søge om at få den åbnet igen.


Hvis du ikke allerede får hjælp fra kommunen

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation behovet for post til døren på anden måde.

Det kan f.eks. ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.


Hvis du vil klage

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan f.eks. være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Lovgivning

Reglen om mulighed for at få bragt post til døren står i postlovens § 9.
 
Skrevet af borger.dk og Kolding Kommune
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey