Klippekortordning til hjemmeplejen.

Klippekortordning for hjemmehjælpsmodtagere

I Kolding Kommune har hjemmehjælpen en Klippekortordning.

Klippekortordningen består af 45 minutters ekstra ugentlig hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. 

Målgruppen er borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget fuldstændig eller omfattende hjælp. Disse borgere modtager automatisk klippekort, og skal ikke søge om det. Ønsker du ikke at modtage den ekstra hjælp, kan du naturligvis frasige den. Målgruppen er også borgere med fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse, som er bevilget moderat hjælp og som, efter en konkret individuel vurdering, skønnes at have behov for klippekort. Disse borgere skal søge Senior- og Sundhedsrådgivningen om Klippekort.

Første gang du får klippekortydelsen bliver de 45 minutter brugt på, at dig og din hjemmehjælper laver en plan for, hvordan du vil bruge den ekstra tid til fremadrettet.

Klippekortet kan eksempelvis bruges til:

  • Hyggesnak og samvær
  • Besøg hos familie og venner
  • Højtlæsning, avis, bøger, blade
  • En gåtur
  • Madlavning
  • Ledsagelse til frisør, fodpleje
  • Tøjindkøb, eller andet indkøb
  • Rengøring

De valgte aktiviteter skal dog overholde de almindelige arbejdsmiljøregler, og skal foregå på hverdage fra 11.00 til 17.00.

Hvis der er udgifter til f.eks transport, entré eller forplejning i forbindelse med din aktivitet, skal du selv afholde denne udgift.

Du kan bruge de 45 minutter en gang pr. uge, eller du kan spare dem sammen over flere uger (dog kan du max opspare 4 timer og 30 minutter).

Du kan læse mere om Klippekortordningen øverst på siden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey