Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør

I tilsynspolitikken kan du læse om Kolding Kommunes politik for tilsyn med kommunens tilbud efter Serviceloven §§ 83 og 83a, det vil sige levering af personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem. Borgerne vælger selv, hvem de vil have til at levere hjælpen - kommunen eller en privat leverandør.

Tilsynspolitikken omfatter retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med kommunens leverandører, med hjælpens udførelse og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Tilsynet er ens, uanset om det er en privat leverandør eller kommunen, der leverer ydelserne.

Desuden indgår det i tilsynspolitikken, hvordan der følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov.

Tilsynspolitikken revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med beslutning om serviceniveauet for tilbud efter §§ 83 og 83a og beslutning om kvalitetsstandarder.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey