Indkøb af dagligvarer.

Der er frit valg af leverandør på indkøb, hvis du er visiteret til ydelsen

Er du bevilget hjælp til indkøb, er der frit valg af leverandør til ydelsen.

Vælger du Kolding Kommune som leverandør, vil indkøb foregå som beskrevet nedenfor.

Vælger du en privat leverandør, vil du få information om, hvordan indkøb foregår ved den valgte leverandør.


Indkøb af dagligvarer

Varerne købes ved firmaet Osuma. Du får to kataloger og en tilbudsavis. Der kan handles fra det ene af katalogerne og tilbudsavisen hver uge. Du udfylder indkøbssedlen, eventuelt i samarbejde med din hjemmehjælper.

Bestilling foregår enten ved, at Osuma ringer til dig på et aftalt tidspunkt, og du læser indkøbssedlen op, eller hjemmehjælperen kan sørge for, at den bliver faxet til Osuma.


Levering og betaling af varer

Der aftales et tidspunkt på ugen, hvor varerne bliver leveret. Du skal være hjemme, når varerne leveres. Er du ikke i stand til at sætte varerne på plads, kan du få hjælp til det.

Du får en faktura sammen med varerne.


Information

Du kan få nærmere information om ordningen ved hjemmehjælpen eller læse mere om indkøbsordningen øverst på siden.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey