Papirarkiverne er tomme, nu opbevares journaloplysninger elektronisk.

Nexus Borger giver mulighed for, at du kan få indsigt i dine journaloplysninger.

Nexus Borger er til rådighed for dig, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering eller sundhedstilbud fra afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse.

I Nexus Borger kan du se de oplysninger, som medarbejderne registrerer om dig i forbindelse med de tilbud du modtager.

Du kan give en pårørende eller en anden nærtstående et skriftligt samtykke til at få adgang til dine oplysninger på Nexus Borger.

Som bruger af Nexus Borger er der nogle informationer du skal være opmærksom på:

Anvendelse af Nexus Borger

For at få adgang til Nexus Borger skal du have NemID. 

NemID sikrer, at du er den, du giver dig ud for at være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation.

NemID kan bestilles på www.nemid.nu.

Du kan logge på Nexus borger med dit eget NemID via linket i selvbetjeningskassen øverst til højre.

Hvis du som pårørende eller nærtstående ønsker adgang til Nexus Borger, kræver det et skriftligt samtykke/fuldmagt fra borgeren.

Alternativt kan denne blanket bruges:

pdfFuldmagt til Nexus Borger108.99 KB

Det skriftlige samtykke/fuldmagten sendes til Senior- og Sundhedsrådgivningen, Domhusgade 22,1, 6000 Kolding.

Når der er adgang til Nexus Borger, får du besked i E-boks.

Du har også mulighed for at læse dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse på www.sundhed.dk

 

Du har også mulighed for at læse dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse på www.sundhed.dk.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey