Som bruger af Nexus Borger har du adgang til alle de oplysninger, der er registreret om dig.

Herunder kan du læse de aftaler, der er for anvendelsen af Nexus Borger i Kolding Kommune.


Kalender

De angivne tidsrum i Besøg/Private aftaler er vejledende.

Hvis starttidspunktet for personlig pleje/praktisk hjælp varierer med mere end en ½ time, vil du få besked fra leverandøren. 

 

 

Afmeld besøg

Hvis du ønsker at benytte muligheden for at afmelde en aftale, skal du kontakte leverandøren telefonisk.

 

 

Adgang til data

Som bruger af Nexus Borger har du adgang til alle de oplysninger, der er registreret om dig. Medarbejdernes rettigheder til at læse oplysninger er begrænset til det, der er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde. De har derfor ikke nødvendigvis adgang til alle de oplysninger, du har adgang til.

 

 

Dokumenter og Notater

  • Indsatsmål (beskriver formål og mål med den hjælp du modtager)
  • Handlingsanvisninger (beskrivelser af, hvordan hjælpen leveres ved dig)
  • Øvrige dokumenter (blandt andet observationer og daglige notater)
  • Tilstande (beskrivelse af dine ressourcer og begrænsninger)

 

Bevillinger

  • Se bevillinger (den tildelte hjælp)
  • Kropsbårne (ansøg om kropsbårne hjælpemidler)

 

Besked

Du har mulighed for at sende en besked til den leverandør du modtager hjælp fra. Du skal være opmærksom på, at Kolding Kommune typisk ser beskeder på hverdage omkring kl. 7.00 og 15.00. Vi har ikke mulighed for at svare, og du kan ikke forvente, at vi handler på din besked samme dag, som vi modtager den. Du skal derfor ringe til din hjemmehjælp eller kontaktperson, hvis du har behov for, at der bliver handlet hurtigt på din besked. Hvis din besked drejer sig om sygepleje, vil hjemmehjælpen sørge for, at beskeden bliver videregivet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey