Bruger- og pårørenderådet udarbejder aktivitetsplan.

Der kan oprettes Bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene

Det er frivilligt, om der oprettes Bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem. Vælger man at oprette et Bruger- og pårørenderåd sker det efter vedtægter udarbejdet af Senior- og Socialforvaltningen.

pdfVedtægter for Bruger- og pårørenderåd165.41 KB


Bruger- og pårørenderåds formål og opgaver

Bruger- og pårørenderåd har til formål at sikre beboere, pårørende, brugere af aktivitetstilbuddet og de frivillige ved plejehjemmet størst muligt ansvar for og indflydelse på udformningen og driften af plejehjemmets generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.

Bruger- og pårørenderåds konkrete opgaver fastlægges lokalt, men kan for eksempel være koordinering af aktiviteter, udarbejdelse af retningslinjer for højtider, fester, traditioner, daglig pleje og omsorg samt høring i forhold til tilsynsrapporter på plejehjemmene.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey