På Vesterløkke i Sdr. Bjert er der mulighed for at komme på et midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold kan være en løsning, hvis du eller dine pårørende trænger til aflastning

 

Har du eller dine pårørende i en kortere periode brug for at du kommer på et midlertidigt ophold er der mulighed for det på Vesterløkke - center for midlertidigt ophold.

Du kan søge om et midlertidigt ophold ved behov for:

  • aflastning af ægtefælle
  • lettere rehabilitering
  • ophold i forbindelse med værgemålsansøgning

Du skal søge ved rådgiver i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Der bliver sendt en regning for opholdet til dig. Døgnprisen for et midlertidigt ophold reguleres hvert år af Byrådet.

Du kan søge om kørsel til aflastningsopholdet. Der er egenbetaling for kørslen.

 

 

Har du nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan du søge om at komme på et midlertidigt ophold for at aflaste dine pårørende og give støtte til at du kan blive i eget hjem. Målet med aflastningsopholdet er at aflaste dine nære pårørende og forebygge og udskyde yderligere foranstaltninger som bl.a. behov for plejebolig.

Kontakt eventuelt rådgiver for at høre mere om aflastningsophold.

Aflastningsopholdet har en varighed i op til 3 uger ad gangen og max. 4 gange om året. Som udgangspunkt bevilges der ikke aflastningsophold i direkte forlængelse af sygehusophold.

Hvis det er muligt, skal du helst søge om aflastningsopholdet 2-3 måneder før.

 

På et rehabiliteringsophold bliver du støttet i at træne og vedligeholde dine færdigheder i trygge rammer. Du og plejepersonalet udarbejder mål med opholdet, og du støttes i at finde og udnytte dine ressourcer bedst muligt. Et rehabiliteringsophold er tidsbegrænset, og kan højst vare 2-3 uger.

Bliver der søgt om værgemål til din pårørende, kan der i perioden, hvor sagsbehandlingen foregår, søges om midlertidigt ophold, hvis din pårørende har et særligt behov for hjælp og pleje.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey