Der skal nytænkning til i udformningen af badeværelser på plejecentre

Kolding Kommune ønsker en ny løsning til baderummet i plejeboligerne. Der er behov for at baderummet bliver mere hjemligt og rart for beboerne, og skaber bedre arbejdsmiljø for personalet.

Med støtte fra Fornyelsesfonden har kommunen fået udarbejdet en behovsanalyse omkring personlig hygiejne og kropslig velvære. Du kan læse behovsanalysen i inspirationskataloget Ren velværelse.

pdfInspiration Ren velværelse 13. juni 2012.pdf8.58 MB

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey