Vonsild Have Kvarteret

Fordele ved OPP

  • Differentierede plejekoncepter – det nye plejecenter får et sport og spa koncept
  • Maden bliver billigere for beboerne og der er et udvidet madkoncept
  • Tilkøbsydelser som ikke er mulige på et kommunalt drevet plejecenter
  • Leverandør af pleje- og omsorgsydelser, som har et udvidet kvalitetssikringskoncept
  • Centeret får tilbud som lokalsamfundet også kan bruge, ikke kun de ældre borgere, men også børnefamilier m.fl.
  • Rigtig god udnyttelse af udearealerne til glæde for alle i lokalområdet
  • Høj kvalitet i byggeri og drift og vedligehold
  • Ekstra investeringer i velfærdsteknologi

Danmarks første OPP projekt, der både omfatter byggeri og levering af pleje- og omsorgsydelser, er nu en realitet

Den 18. april 2013 indgik Kolding Kommune en historisk OPP-kontrakt om opførelse af et nyt plejecenter i Vonsild. Kontrakten er indgået med et privat konsortium med Attendo A/S i spidsen, og omfatter opførelsen af et nyt plejecenter, levering af pleje og omsorgsydelser, drift- og vedligehold af bygningen, administration af boliger og deltagelse i et udviklingspartnerskab i en 20-årig periode.

Plejecentret, der hedder Vonsild Have Kvarteret, blev sat i drift den 26. marts 2015. Centret er en unik sammentænkning af byggeri og levering af plejeydelser, og er indrettet så det også kan fungere som et omdrejningspunkt for hele lokalområdet.

Plejecentret har 60 plejeboliger med to eller tre rum. Derudover indeholder det en café med udsigt mod den nærliggende å og en wellness-afdeling, som også lokalbefolkningen har mulighed for at benytte sig af. Dermed kan Vonsildhave Kvarteret fungere som lokalt mødested, der falder ind i landsbymiljøet, og skaber mere dagligliv end man kender fra traditionelle plejecentre.

Vonsild Have Kvarteret er et resultat af en innovativ udbudsproces.

Fra starten blev det besluttet, at udbuddet ikke skulle være et traditionelt udbud med en lang række konkrete kravspecifikationer. I stedet er der arbejdet ud fra kommunens designvision og den centrale del af udbudsmaterialet endte med at blive 12 hverdagsfortællinger om "Det gode ældreliv" på plejecenter.

Hverdagsfortællingerne blev til i en brugerdrevet innovationsproces, hvor beboere, pårørende, lokalsamfundet, politikere, interesseorganisationer og medarbejdere på tværs af kommunen har været involveret.

Konsortiet Kolding Kommune har indgået kontrakt med, består af Attendo A/S af Dansk Boligbyg A/S – Totalentreprenør, Luplau & Poulsen Aps (arkitekt), Niras A/S (ingeniør), Hune og Elkjær Arkitektfirma A/S (konsulent for plejehjem), DEAS (administration) og Kemp & Lauritzen (facility management). Undervejs i processen har kommunen fået bistand fra et rådgiverteam bestående af PwC, Bascon, Bech Bruun og KLK.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey