Midlertidige pladser i Sdr. Bjert

Midlertidigt ophold i Kolding Kommune er samlet på Vesterløkke

Vesterløkke - Center for midlertidigt ophold ligger i Sdr. Bjert og har 30 pladser i alt - 28 midlertidige pladser og 2 palliative pladser tilknyttet Gæstehuset.

De 28 midlertidige pladser er forbeholdt borgere, som i en kortere eller længere periode har behov for et døgndækkende ophold. Årsagen hertil kan være mange og meget forskellige, og oftest skyldes behovet, at man har mistet grebet om livet for en stund.

Oftest bruges opholdet til en afklaring af fremtiden og dette sker i tæt samarbejde med borger, pårørende, personale og rådgiverne.

Eksempler på ophold kan være, at man venter på:

  • At genvinde sine kræfter og funktionsniveau, så man igen kan komme hjem i egen bolig.
  • Hospice
  • En pleje- eller anden bolig
  • Et rehabiliteringsforløb på Døgnrehabilitering Kolding
  • Afklaring ift. fremtidig bolig
  • At nuværende bolig gøres klar til hjælpemidler eller anden indretning.
  • Eller, at man som familie har besluttet, at et aflastningsophold vil være det rigtige i en kortere eller længere periode.

For at komme i betragtning til et ophold på Vesterløkke skal du kontakte din rådgiver ved Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, som kan være dig behjælpelig ift. om Vesterløkke vil være det rigtige tilbud for dig/jer.

De 2 palliative pladser, er forbeholdt borgere der er terminalerklæret og et ophold visiteres gennem den sygeplejerske der er tilknyttet borgeren i hjemmet.
Et ophold varer typisk mellem 2-14 dage.

Vesterløkke er bygget rundt om en dejlig gårdhave. I det hyggelige cafeteria er der mulighed for at spise sammen med de andre borgere og man kan som pårørende også købe sig et måltid mad.
Vesterløkke har en anden atmosfære end et almindeligt plejehjem, da vi har et stort flow af borgere med mange ind- og udskrivninger. Personalet gør deres yderste for at skabe et rolig og omsorgsfuldt miljø, for de borgere og deres pårørende der har tilknytning til Vesterløkke.

Personalesammensætningen består af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter/-hjælpere samt en ergoterapeut.
Der er sygeplejersker i dag og aftenvagt og hvis der er behov for sygepleje om natten har vi et godt samarbejde med hjemmesygeplejen.
Der er også et tæt samarbejde med fysioterapeuterne fra Sundhedscenter Kolding, som kommer på Vesterløkke ca. 2 gange om ugen og fortrinsvis træner med de borgere, der har en genoptræningsplan.
Centret har ikke egen læge tilknyttet, hvorfor borgerne benytter deres egen læge under et ophold.

Der er egenbetaling for et ophold og taksten reguleres hvert år af Byrådet. Der vil blive sendt en regning hjem til dig efterfølgende.
Du kan søge om en bevilling til kørsel ved din rådgiver til/fra aflastningsopholdet, men der vil også være en egenbetaling for kørslen.

 

 

 

 

På Vesterløkke arbejder vi altid med udgangspunkt i dine ønsker og behov. Længden af opholdet samt indsatserne vil variere fra person til person. Du kan forvente at blive kontaktet af en koordinator inden et ophold, da de gerne vil høre mere om dig og evt. også snakke med dine pårørende.

I starten af dit ophold vil der blive afholdt en forventningssamtale, hvor du, dine pårørende og et personale fra Vesterløkke deltager.

Til forventningssamtalen tages der udgangspunkt i dine oplevelser og dine forventninger til din situation suppleret med dine pårørendes. Forventningssamtalen munder ud i en plan med mål for, hvad du gerne vil opnå under dit ophold på Vesterløkke.

Senere i forløbet vil der være et opfølgende møde med dig, dine pårørende, personalet herfra, din rådgiver og andre der kunne være relevant for dig og dit forløb.

I enkelte tilfælde kan demenskoordinator, hjemmesygeplejerske, støtte/kontaktperson, m.fl. deltage i opfølgningsmødet. På mødet vil vi snakke med dig om hvordan det går og hvordan fremtiden ser ud for dig ifht. at komme hjem, blive skrevet op til en plejebolig mm.

Dagen tager udgangspunkt i dine ressourcer, så vi derfra forhåbentligt hurtigt kan få dig på benene igen. Den daglige træning varetager personalet i form af at træne dig i f.eks. at komme ind og ud af sengen, gå fra seng til toilet, vaske sig, påklædning, hjælpe med at rydde af bordet, gå en lille tur eller lignende. Sådanne helt almindelige dagligdagsaktiviteter er meget vigtige for dig og det er i de situationer du får den bedste træning.
Vi arbejder hver dag på, at borger og pårørende har gode timer og dage under opholdet hos os. Vi forsøger at imødekomme individuelle behov og ønsker i det omfang det kan lade sig gøre.

Boligerne er lyst indrettet med el-seng, sengebord, læselampe og et lille spisebord bord med stole. Der er eget badeværelse i alle boligerne.
Der er også loftlifte på alle stuerne samt garderobeskabe.
De fleste stuer har udgang til egen terrasse eller en lille have.

Dine pårørende er velkomne til at ringe til personalet i afdelingen hele døgnet rundt. Der er ikke faste besøgstider, hvorfor I er velkomne, når det passer jer.

Hvis du skal til kontrol på sygehuset eller til konsultation hos egen læge, kan det ofte være en god idé at tage en af dine pårørende med. Personalet på Vesterløkke har desværre ikke mulighed for at tage med.

Du eller dine pårørende kan bestille mobil frisør eller mobil fodplejer, hvis du får brug for dette.
I Kolding Kommune er der ansat en pårørendeguide som er et tilbud til dig, som har brug for råd og vejledning i forhold til din rolle som pårørende. Pårørendeguiden tilbyder samtale og sparring ud fra dine behov for pårørende. Pårørendeguiden træffes på telefonnr.: 23 99 56 41

 

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, en undren eller andre ting I har brug for at snakke om, er I altid velkomne til at kontakte Dorte Karlskov, leder på Vesterløkke, på telefonnr. 21 17 49 12 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey