Plejehjemmet Birkebo set fra haven

Læs Tilsynsrapporter for Birkebo

 

Læs Fødevarestyrelsens  smileyrapport

Smiley Banner groen 99x32

Birkebo ligger placeret lige uden for bymidten i Christiansfeld. Plejehjemmet er forbeholdt demente beboere.

Birkebo er beliggende i Christiansfeld by. Birkebo er bygget i 1968 som et fælleskommunalt projekt, der betjente borgerne i Stepping, Frørup, Hjerndrup og Christiansfeld.

I 1999 gennemgik Birkebo en omfattende renovering, så det fra at være et traditionelt plejehjem, blev et moderne plejecenter med 3 skærmede enheder og et daghjem for demente.


Der er 24 plejeboliger på Birkebo. De 24 plejeboliger er fordelt med 8 pladser i hver enhed.

Enhederne har blomsternavne: Margueritten, Solsikken og Valmuen.

Det er muligt at ringe direkte ind i enhederne.

  • Margueritten telefon 76 32 59 61
  • Solsikken telefon 76 32 59 63
  • Valmuen telefon 76 32 59 65


Birkebos boform er for mennesker med demens. Beboerne bor i små enheder, hvor der er 8 lejligheder samt fællesrum. Vi forsøger at skabe et miljø, hvor hver enhed kommer til at fungere som en lille familie.


Plejepersonalet prøver at skabe en indholdsrig hverdag ud fra borgerens individuelle behov. Dette kan f.eks. være sociale stunder, måltiderne og de daglige gøremål.

Birkebo er et skærmet miljø, hvor vi afhjælper de nederlag, det giver at have en demensdiagnose. Et af vores mål er, at alle skal have positive oplevelser hver dag, uanset hvor langt henne, man er i sin demens.

Vi vil gerne have et tæt samarbejde med de pårørende, så vi sammen kan finde en hverdag, der er så lig hverdagen derhjemme som mulig.


Det er vores håb, at alle betragter Birkebo som det hjem, hvor familie og venner kan komme, som de har været vant til i den tidligere bolig. Ligeledes er familien meget velkommen til at deltage i de daglige gøremål.

Når du får en plejebolig på Birkebo, indgår du lejekontrakt med By- og Udviklingsafdelingen, Kolding Kommune.

Du kan søge om indskudslån efter gældende regler ved henvendelse til Borgerservice, Bredgade 1, 6000 Kolding.

Boligstøtte søges og udbetales ved Udbetaling Danmark via www.borger.dk/boligstoette. Her kan du også læse mere om boligstøtte.

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding Kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler.

Hver måned får du en regning på beløbet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey