Plejehjemmet Birkebo i Christiansfeld

Husleje betales efter Lejelovens bestemmelser til boligselskabet. Der skal betales indskud, hvortil der kan søges boliglån. Der kan søges boligstøtte og varmehjælp.

En plejebolig er placeret på et plejehjem, hvor der er døgnpersonale

Før du søger plejebolig på et plejehjem, skal du overveje følgende:

 • Har du behov for personlig hjælp hele døgnet?
 • Ønsker du at blive i nuværende område af byen?
 • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
 • Er du klar til at flytte nu, hvis boligtilbuddet kommer?

For at blive godkendt til en plejebolig skal du være ude af stand til eller have store vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig:

 • Det er ikke muligt at give den nødvendige hjælp i dit eget hjem
 • Du har behov for personale i nærheden døgnet rundt
 • Det ikke er forsvarligt, at du er alene i eget hjem
 • Du kan ikke tilkalde hjælp ved behov

Er det et af leve-bomiljøerne, du ønsker at bo i, skal du derudover også:

 • Vægte det sociale fællesskab højt
 • Have særlig interesse i gruppeaktiviteter f.eks. huslige "pligter" og individuelle aktiviteter
 • Have interesse i medbestemmelse og ansvar

 

For at blive godkendt til en skærmet enhed skal du være ude af stand til eller have store vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig.

Udover kriterierne for bevilling af plejebolig lægges der vægt på:

 • At du har en demensdiagnose
 • At du har specielle behov for de faglige og personlige kompetencer, der er til stede i personalegruppen

 

Borgere der søger plejebolig bredt i kommunen, det vil sige, søger plejebolig på alle plejehjem i kommunen, har krav på at få tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder, som plejeboliggarantien foreskriver.

Hvis der ikke søges bredt, træder plejeboliggarantien ikke i kraft, og der kan være længere ventetid end 2 måneder.

 

Hvis borgere siger "nej tak" til en ønsket bolig, vil boligsagen blive revurderet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey