Plejehjemmet Teglgårdsparken opholdsareal
I Kolding Kommune er sygeplejen blevet akkrediteret i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Det betyder, at sygeplejen lever op til et nationalt niveau for god kvalitet.

På plejehjemmene i Kolding Kommune arbejder personalet på at skabe en meningsfuld hverdag for beboerne gennem et fælles sæt værdier

I Kolding Kommune er der 13 plejehjem. Her af er der 10 kommunale plejehjem. Syv af vores plejehjem ligger i Kolding, derudover har vi plejehjem i Lunderskov, Bjert, Jordrup, Ødis og Christiansfeld.

De 3 af plejehjemmene, Vonsild Have Kvarteret og Dreyershus i Kolding samt Elim i Vamdrup er private plejehjem, men beboere til boligerne visiteres fra Kolding Kommune.

Kommunens plejehjem er løbende blevet moderniserede, renoverede eller erstattet med helt nye og tidssvarende plejehjem. Sidste nye plejehjem – Vonsild Have Kvarteret er fra marts 2015.

Vores medarbejdere samarbejder med beboerne og de pårørende om at skabe en tryg og velfungerende hverdag. Der er derfor de bedste betingelser for et godt liv i nye rammer, når du flytter ind på et af vores plejehjem.

 

 

Vi arbejder med en holdning om at skabe en meningsfuld hverdag for dig, hvor vi er opmærksomme på at støtte dig i, at du bevarer dine funktioner og de aktiviteter, der har betydning for dig. Vi respekterer dine valg og guider og vejleder omkring faglige spørgsmål og sikrer en god og positiv dialog.

Dialog er værktøjet til samarbejdet med dig og dine pårørende, personalet og øvrige samarbejdspartnere. Vi vil gerne dialogen.

Vi følger årets gang og årstidernes skiften gennem traditionsrige aktiviteter, fester og højtider. 

 

I Kolding Kommunes ældrepleje arbejder vi ud fra et fælles sæt af værdier. Beboere og pårørende bliver mødt med et engageret, imødekommende og kompetent personale. Vi har plads til forskellighed og udvikler gerne vores tilbud til beboerne.

Vores plejehjem er attraktive arbejdspladser, hvor der bevidst arbejdes med faglig og personlig kompetenceudvikling. Vi har faglige begrundelser, for det arbejde vi udfører og skaber et miljø, hvor frivillige føler sig værdsat.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey