Plejehjemmet Toftegården

Læs Tilsynsrapporter for Toftegården

 

Læs Fødevarestyrelsens smileyrapport

Smiley Banner groen 99x32

 

 

Toftegården ligger i Jordrup

Plejehjemmet Toftegården er oprindeligt opført i 1930 - og er senest i 2002 blevet totalrenoveret og ombygget så både fællesarealer og boliger opfylder nutidens krav til plejeboliger. Toftegården har 12 plejeboliger med tilhørende fællesrum så som spise-/opholdsstue, bryggers, lokale til frisør/fodterapeut og et modtagekøkken. Huset indeholder endvidere diverse kontorer og andre personalefaciliteter.


Alle plejeboliger består af et opholdsrum, der ved hjælp af mobile skabe kan opdeles i stue og soverum, samt et stort og handicapvenligt badeværelse. Køkkenet på Toftegården er et modtagekøkken, hvor maden leveres fra henholdsvis fælleskøkkenet i Taulov og centralkøkkenet på Kongsbjerghjemmet.

Daglige aktiviteter som f.eks. beboernes personlige pleje, anretning af mad, opvask, vask og rengøring foregår så vidt muligt i et samarbejde mellem beboere og plejehjemmets personale.


Ideologien på Toftegården er, at borgeren skal være i centrum, og der arbejdes helhedsorienteret omkring borgeren ud fra følgende tiltag:

  • At beboeren bevarer livskvalitet og værdighed.
  • At beboeren så vidt muligt bevarer evnen til at mestre egen livssituation.
  • At beboeren så vidt muligt vedligeholder nuværende fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.
  • At der er en ligeværdig kommunikation som udgangspunkt for dagligdagen med beboeren.
  • At beboeren opretholder og bevarer hidtidige værdier og livsrytmer.
  • At der er fokus på forebyggelse og vedligeholdelse af beboerens egne færdigheder.


På Toftegården lægger vi vægt på at tilbyde en indholdsrig hverdag i et miljø, hvor det er godt at bo, at være gæst og at være medarbejder.

I den gamle hovedbygning er der på Toftegården et brugerstyret aktivitetshus og en mindre datastue.

Der er desuden 8 ældreboliger, hvor beboerne af disse også har mulighed for at deltage i Toftegårdens aktiviteter og benytte Toftegårdens fællesarealer.


Bruger- og pårørenderådet vælges for et år ad gangen. Brugerrådet arrangerer forskellige kreative aktiviteter og underholdning. Arrangementer kan ses på opslagstavler på Toftegården.

Når du får en plejebolig på Toftegården, indgår du lejekontrakt med Boligselskabet Domea.

Du kan søge om indskudslån efter gældende regler ved henvendelse til Borgerservice, Bredgade 1, 6000 Kolding.

Boligstøtte søges og udbetales ved Udbetaling Danmark via www.borger.dk/boligstoette. Her kan du også læse mere om boligstøtte.

Du kan købe forplejning til et fast beløb hver måned. Det er samme takst for alle plejehjem i Kolding Kommune. Desuden skal du betale for serviceartikler.

Hver måned får du en regning på beløbet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey