Tilsynsrapporter for sygeplejen og Vesterløkke bliver lagt på denne side efterhånden som tilsyn er foretaget, og rapporten har været i høring. Tilsyn i sygeplejen og på Vesterløkke bliver udført af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey