I Kolding Kommune kan borgerne komme på genbrugspladsen døgnet rundt med ordningen Genbrug 24-7. Bommen ind til pladsen åbnes ved hjælp af mobiltelefonen.

Når borgerne har haft kontakt med affaldsområdet i Kolding Kommune, er de ofte tilfredse med deres oplevelse, viser en ny undersøgelse.

Døgnåbne genbrugspladser, nye affaldsordninger, afhentning af storskrald og digitale selvbetjeningsløsninger fra hjemmeside og appen Affald Kolding.

Det er nogle af de muligheder, Kolding Kommunes borgere har fået på affaldsområdet de seneste fem år.

Og netop de muligheder er med til at bringe Kolding Kommune op i top-10 i en national benchmarking undersøgelse, som analysebureauet FactFactory har lavet.

 

Tilfredshed med storskrald og åbningstider

Undersøgelsens hovedkonklusion er, at der generelt er tilfredshed med kommunens ydelser inden for affald og genbrug (Kolding Kommune scorer 84 mod landsgennemsnittet på 80).

Undersøgelsen viser desuden tilfredshed med:

 • Selvbetjeningsløsningerne (87 kontra 79)
 • Ordningen for indsamling af storskrald (86 kontra 79)
 • Åbningstider på genbrugspladserne (89 kontra 85).

Borgerne i undersøgelsen peger også på, at det har stor betydning for dem, at kommunen prioriterer bæredygtighed, miljø og klima.

 

Borgeren i centrum på affaldsområdet

Resultaterne fra undersøgelsen glæder formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jakob Ville.

- Vi har meget fokus på de gode, digitale borgeroplevelser på området for affald og genbrug. Det skal være let for den enkelte at komme af med affaldet, når det passer i kalenderen, og det skal være muligt at få svar på spørgsmål, også når personalet holder fri. Jeg hæfter mig ved, at svarene fra undersøgelsen understøtter, at vores løsninger skaber værdi for borgerne. Dermed er Kolding Kommune på rette vej med at sætte borgeren i centrum på affaldsområdet, og det er et godt afsæt, når vi skal implementere regeringens klimaaftale og blandt andet have borgerne til at sortere endnu mere derhjemme i årene fremover, siger Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget i Kolding Kommune.

 

Baggrund for undersøgelsen

Den repræsentative undersøgelse er gennemført i april-maj 2020 (ugerne 17-20) blandt 5.000 danskere, heraf 216 fra Kolding Kommune. Målet med undersøgelsen har været at give kommuner og affaldsselskaber indsigt i, hvordan de klarer sig set med brugernes øjne. Kolding Kommune har ikke tidligere fået gennemført lignende undersøgelser på området for affald og genbrug.

 

Undersøgelsen med de adspurgte borgere i Kolding Kommune viser blandt andet:

 • 48 % bruger selvbetjening såsom hjemmeside og appen Affald Kolding, når de vil søge informationer og foretage ændringer. Den overordnede tilfredshed med selvbetjeningsløsningerne ligger på 87 i Kolding Kommune, mens det samlede landsgennemsnit er på 79.
 • 26 % bruger ordningen for storskrald, og Kolding Kommune scorer højere end landgennemsnittet for generel tilfredshed med indsamling af storskrald (86 kontra 79).
 • Kolding Kommune scorer højt på nøgleordene ’miljøbevidst’ og ’samfundsansvarlig’ i forhold til landsgennemsnittet. Derudover adskiller Kolding Kommune sig positivt på nøgleordene ’Åben og informativ’ samt ’Nytænkning’.

Genbrugspladser

 • 97 % angiver, at de har besøgt en genbrugsplads i kommunen de seneste seks måneder. Alle scoretal om forhold på genbrugspladserne er over 80 hvilket svarer til gennemsnittet.
 • 89 % er tilfredse med genbrugspladsernes åbningstider (kontra landsgennemsnittet på 85).

Affaldssortering

 • Borgerne føler sig i høj grad velinformeret om, hvordan de bedst muligt bør sortere deres affald (82 kontra 77), ligesom de indikerer, at de i meget høj grad tror på, at affaldssortering gør en positiv forskel for miljøet (86 kontra 79).
 • Madaffald sorteres også i stor stil – her scorer Kolding Kommune virkelig godt i forhold til resultatet for Danmark generelt (92 kontra 55).
 • 97 % er bekendt med Kolding Kommunes digitale sorteringsguide mod gennemsnittet på 87.

Sådan blev undersøgelsen ’Dansk Benchmark For Kundeoplevelse, Affald & Genbrug 2020’ til:

 • FactFactory har udsendt et online spørgeskema til virksomhedens eget forbrugerpanel.
 • 000 danskere fra forbrugerpanelet, geografisk repræsentativt fordelt i Danmark, har svaret på spørgeskemaet.
 • 216 borgere med et postnummer i Kolding Kommune har besvaret undersøgelsen. Det er højt nok til, at FactFactory har kunnet lave en repræsentativ rapport for kommunen. Der knytter sig en statistisk usikkerhed på op til 7 procentpoint.
 • Undersøgelsen er gennemført som online spørgeskema i uge 17-20 2020. 
 • Tolkning af score: Undersøgelsen benytter en 0-100 pointskala. En score på 55 og derunder er kritisk (meget lav i gennemsnit). Score mellem 56-77 er i middelområdet. Hvis pointscoren er 77 eller derover, så er der tale om en høj score. En score på 80 eller derover betragtes som en meget høj score.
 • Undersøgelsen kan læses i sin helhed som orienteringspunkt på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden 7. oktober 2020 (kolding.dk > politiske udvalg)

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey