Skal du renovere dit køkken? Rive den gamle carport ned? Eller bygge et helt nyt skur? Så er der nogle regler, du skal overholde i forhold til affaldet.

Hvis du producerer mere end 1 ton affald, eller arealet af det, der nedrives eller renoveres udgør mere end 10 m2, skal det anmeldes til Redux, Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug. Det er altid bygherrens ansvar at anmelde affaldet. Så selvom du som privatperson har en håndværker eller entreprenør til at udføre arbejdet, er anmeldelsen stadig dit ansvar.

Du skal anmelde dit projekt senest 14 dage inden arbejdet går i gang. Affald skal sorteres efter kommunens anvisninger og regulativer.

 

OBS! Skulle det ske, at du ikke har fået anmeldt byggeaffaldet i tide, skal du hurtigst muligt udfylde anmeldelsesblanketten og derefter kontakte Redux - Affald og Genbrug på 79 79 71 00.

Særlige regler

Hvis dit hus er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, kan du risikere, at der er PCB i en række af materialer, fx maling, fugemasse og termoruder, som skal håndteres særskilt. Du har pligt til at sortere både forurenet og farligt affald fra, fx asbest, trykimprægneret træ, maling, tungmetaller, klorparafiner og kulbrinter.

Her kan du se, hvilke områder af bygningen du skal være opmærksom på (klik på huset):

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey