Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald ved renovering eller nedrivning ske via Byg og Miljø

For bygninger, der er opført/renoveret i 1950-1977, skal du også udfylde et screeningsskema, som skal vedhæftes anmeldelsen:

pdfScreeningsskema for PCB663.07 KB

Sådan anmelder du bygge- og anlægsaffald

Først skal du oprette et projekt- og ansøgningsskema

 • Gå ind på www.bygogmiljoe.dk
 • Log ind i øverste højre hjørne, og anvend dit NemID eller medarbejdersignatur (hvis det er første gang du logger på Byg & Miljø, vil du først skulle oprette en brugerkonto)
 • Stil dig på forsiden og vælg ”Start nyt projekt”
 • OVERBLIK: Giv dit projekt et navn. Det kunne f.eks. være Byggeaffald eller Skift af tag – men vælg et projektnavn, så du kan kende forskel på dine projekter i Byg & Miljø. Tryk derefter næste.
 • STED: Tast adressen, hvorfra du skal anmelde byggeaffald, ind i adressefeltet – vent på at kortet finder adressen og markerer matriklen. Tryk derefter næste.
 • TILKNYTTEDE PERSONER: Skal din ægtefælle/samlever, rådgiver, entreprenør eller en anden have adgang til projektet, kan du tilknytte den/de pågældende person(er) her. Tryk derefter næste. OBS! Hvis der ikke skal tilknyttes andre personer, kan du blot trykke næste.
 • HVAD SKAL DU LAVE I DIT PROJEKT? Søg på ordet ”bygge” i søgefeltet, og ansøgningstypen ”Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald herunder PCB og andet miljøfarligt affald” vil dukke op. Tryk på denne ansøgningstype, og den vil blive tilføjet dit projekt. Tryk derefter næste
 • FORHOLD PÅ PROJEKTSTEDET: Her vil systemet angive eventuelle forhold, som kan gøre sig gældende på adressen. Det kunne f.eks. være en registreret jordforurening, fortidsminder mv. Tryk derefter næste.

Derefter skal du udfylde anmeldelsesskemaet

 • KONTAKTOPLYSNING PÅ EJEREN: Anfør her navn på ejer, adresse, telefon og mail. Hvis du er en virksomhed anfør venligst også CVR-nummer. Tryk derefter næste.
 • KONTAKTOPLYSNING PÅ DEN ANSVARLIGE FOR ANMELDELSEN: Anfør navn, adresse, telefon og mail på den ansvarlige for anmeldelsen. Hvis der er sammenfald mellem ejer og ansvarlig for anmeldelsen, kan du sætte flueben i boksen ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.
 • FULDMAGT: Vedlæg fuldmagt fra ejer, eller anmod om fuldmagt via systemet. Hvis ejer er anmelder, kan du sætte flueben i boksen ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.
 • ADRESSE OG STAMOPLYSNINGER: Anfør her adresse for aktiviteten (renoverings/nedrivningsadressen), dato for forventet påbegyndelse af arbejdet, om det er renovering eller nedrivning og en kort beskrivelse af, hvad arbejdet omfatter.
 • ANGIV HVOR AFFALDET STAMMER FRA: Her skal du angive hvor i bygningen dit anmeldte byggeaffald stammer fra. Tryk derefter næste.
 • Udfyld nu felterne under de nye overskrifter
  Vær opmærksom på, at for hvert felt du har klikket af, dannes en ny overskrift ude i venstre side, som hedder det, som du har klikket af. Har du f.eks. har valgt ”Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner”, så ligger der en overskrift, der hedder ”Affald fra ydre klimaskærm: Vægge, vinduer, døre, tag, altaner”. Overskriften kan godt lægge sig ind imellem overskrifter, du allerede har udfyldt og flueben ved. Du skal nu udfylde de overskrifter, som er dukket op. Uanset hvad du har klikket af, vil der under de forskellige overskrifter dukke følgende op: - Screeningsspørgsmål for PCB - Skema med fortrykte affaldstyper, der kan stamme fra det pågældende sted. I skemaet under den pågældende affaldstype, som du har skal der anføres om det er rent/forurenet, evt. prøvenummer, mængde, transportør og modtager. Når du har udfyldt skemaet kan du trykke næste. Når du har udfyldt de nye overskrifter kan du gå videre til de oprindelige overskrifter i skemaet.
 • DIREKTE GENBRUGELIGE MATERIALER: Her anfører du om der fra din renovering/nedrivning er materialer, som du genbruger direkte, og derfor ikke skal håndteres som affald. Har du ikke materialer til direkte genbrug kan du klikke af i ”Dette dokumentationskrav er ikke relevant for ansøgning”. Husk da at angive en begrundelse, hvorfor det ikke er relevant i tekstfeltet, som dukker op. Tryk derefter næste.
 • SCREENINGSSKEMA OPLYSNINGER: Her anfører du hvem og hvornår der er svaret på screeningsspørgsmålene. Hvis du har en miljøkortlægning af bygningen, skal den vedlægges her. Tryk derefter næste.

Nu er du næsten klar til at indsende din anmeldelse. Du skal sikre dig, at du har flueben ud for alle overskrifter i venstre side.

 • INDSEND: Her kan du se en forhåndsvisning af anmeldelsen, ligesom du skal tjekke dine profiloplysninger. Hvis alt ser fint ud, skal du bekræfte, at de oplysninger, du har givet, er rigtige ud fra din viden.
 • Herefter kan du trykke indsend.

   

Hører du ikke fra Redux, Kolding Kommune, inden for 14 dage, kan du gå i gang.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey