Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald ved renovering eller nedrivning ske via Byg og Miljø

For bygninger, der er opført/renoveret i 1950-1977, skal du også udfylde et screeningsskema, som skal vedhæftes anmeldelsen:

pdfScreeningsskema for PCB663.07 KB

Sådan laver du en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Oprettelse af projekt og ansøgningsskema

 1. Gå ind på www.bygogmiljoe.dk
 2. Log ind i øverste højre hjørne, og anvend dit NemID eller medarbejdersignatur (hvis det er første gang du logger på Byg & Miljø, vil du først skulle oprette en brugerkonto)
 3. Vælg ”Start projekt” i den lysgrå bjælke
 4. Tast adressen, hvorfra du skal anmelde byggeaffald, ind i adressefeltet – vent på at kortet finder adressen.
 5. Tryk ”Start dit projekt her” til venstre for kortet. Du bliver her ledt videre til siden, hvor du skal vælge ansøgningstype.
 6. Søg efter ordet ”bygge” i søgefeltet, og ansøgningstypen ”Ansøgning af anlægs- og byggeaffald herunder PCB og andet miljøfarligt affald”. Tryk på denne ansøgningstype, og den vil blive tilføjet dit projekt.
 7. Gå nu op til den lysgrå bjælke ovenfor, og tryk på ”Mine projekter”
 8. Du vil nu se dine projekter, og kan trykke på ”Vis projekt” (hvis du tidligere har oprettet andre projekter ifm. Andre ansøgninger på adressen, vil der stå en række projekter med samme navn – nemlig adressen, hvorpå der er oprettet et projekt. Flere projekter kan godt have samme navn, hvorfor du bliver nødt til at trykke på ”Vis projekt” for at finde ud af hvilket projekt, der indeholder dit anmeldeskema for byggeaffald.)
 9. Du kan nu vælge at omdøbe dit projekt til f.eks. ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald”, så du fremover let kan identificere projektet.
 10. Nu skal du i gang med at udfylde anmeldeskemaet.

Udfyldelse af anmeldelseskemaet

 1. Tryk ”Udfyld” nederst på siden
 2. Udfyld ”kontaktoplysninger på ejeren”. Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 3. Udfyld kontaktoplysninger på den ”ansvarlige for anmeldelsen”. Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 4. Udfyld ”fuldmagt” fra bygherre – enten elektronisk eller på papir – må kun markeres ikke relevant, hvis det er bygherre selv der anmelder
 5. ”Vælg matrikel/matrikler” skulle gerne være udfyldt, hvis ovenstående oprettelse af projekt er fulgt
 6. Udfyld ”adresse på aktiviteten og stamoplysninger” – her skal Dato for påbegyndelse af arbejdet udfyldes og om der er tale om en nedrivning eller renovering.
 7. Udfyld ”Angiv hvor affaldet stammer fra” – sæt flueben ved alle de steder, hvorfra byggeaffaldet stammer, f.eks. indre gulve, ydre klimaskærm, køkkener/badeværelser mv. Når du har udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 8. Udfyld ”Direkte genbrugelige materialer”, hvis du har noget du påtænker at genbruge. Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 9. Udfyld ”screeningsskema oplysninger” – vedhæft udfyldt screeningsbilag (bilag 11 i Aff. Bkg) eller screeningsspørgsmål senere i anmeldeskemaet.
 10. Udfyld ”Affald fra …….”, med det affald der stammer fra de forskellige steder i bygningen. Her skal der beskrives hvilken type affald, den forventede mængde, hvordan det forventes håndteret (herunder transporteret og hvem der er modtager). Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 11. Udfyld/Vedhæft ”Miljøkortlægning”, hvis der er svaret ja til mindst et spørgsmål i screeningen. Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 12. Udfyld ”Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen”. Når alt er udfyldt sætter du flueben i ”Klar til indsendelse” og derefter ”Gem og luk”
 13. Foroven kan man følge hvor mange af de obligatoriske dokumentationskrav der er udfyldt. Når alle er udfyldt, er du klar til at indsende din anmeldelse. Du kan ligeledes følge med i venstre side, hvor der dukker et flueben op, når dokumentationen er udfyldt, klar til indsendelse og gemt.
 14. Tryk indsend.
 15. Nu kan du kontrollere de afgivne oplysninger og dine kontaktoplysninger, samt godkende at du har afgivet fyldestgørende oplysninger ud fra din viden.
 16. Tryk indsend.

Hører du ikke fra Redux, Kolding Kommune, inden for 14 dage, kan du gå i gang.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey