Vejledende grænseværdier - klik på tabellen for se den i stor udgave

Disse stoffer og deres grænseværdier skal du være særligt opmærksom på, når du renoverer eller river ned.

 • Asbest (se mere nedenfor)
 • Bly
 • Cadmium
 • Chrom
 • Kviksølv (organisk)
 • Kviksølv (uorganisk)
 • Nikkel
 • Zink
 • PCB
 • PAH
 • Cyanid
 • Klorparafiner
 • Kobber

 

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for arbejdet med asbest, fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside. Reglerne gælder uanset om du er privat borger eller virksomhed.

 

Hele plader:
Du skal aflevere dine plader på genbrugspladsen. Du skal selv sørge for at emballere pladerne i de hvide big bags. Hvis du ønsker at emballere pladerne hjemmefra, kan du - når du har anmeldt dit byggeaffald til Redux – Affald og Genbrug - få udleveret big bags på genbrugspladsen.

Asbeststykker:
Skal dobbeltemballeres, hvilket betyder, at du skal sørge for at pakke stykkerne i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i big bags, der står på genbrugspladsen.

Smuldret/støvende asbest:
Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt og må ikke afleveres på genbrugspladsen. Støvende asbest skal altid håndteres af fagfolk og skal anmeldes til Redux – Affald og Genbrug.
Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og vi anviser derfor støvende asbest direkte til rette deponi.

Asbest i gulvbelægninger, fliseklæber, rørisolering og brandhæmmende beklædning skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Anmeldelse af byggeaffald
Ligesom andet byggeaffald skal asbest anmeldes til Kolding Kommune, hvis arealet udgør mere end 10 m2 eller vægten overstiger 1 ton.

 

Asbestholdigt erhvervsaffald

Når virksomheder afleverer asbestplader på genbrugspladsen, skal de vejes som øvrigt erhvervsaffald.

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen. Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

 

Har du spørgsmål til håndtering af asbestholdigt affald, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey