Alle husstande i Kolding Kommune skal betale gebyrer for renovation.

Dit affaldsgebyr er sat sammen af mange ydelser og opgaver. Se, hvad du betaler for.

Alle husstande i Kolding Kommune skal betale gebyrer for renovation. De gebyrer, som opkræves på din ejendom, kan du se på ejendomsskattebilletten. Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de gebyrer, der opkræves stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.


Alle skal betale 

Gebyrerne opkræves hos ejeren af den enkelte ejendom.

På alle ejendomme opkræves gebyr for:

  • Restaffald og madaffald
  • Miljø-og iglostationer
  • Genbrugspladser
  • Storskrald
  • Farligt affald
  • Lukkede deponier og bygninger
  • Administration

Se mere i infoboksen til venstre.


På ubeboede ejendomme samt kolonihaver opkræves der kun grundgebyr. Det gælder dog ikke for sommerhuse.


Fælles løsninger

To eller flere husstande kan gå sammen om en fælles pose eller container til restaffald og madaffald.

Det kan for eksempel være to naboer, som deler en affaldspose. Eller det kan være naboerne i rækkehuse eller parcelhuse i en boliglomme, der deles om en stor container til restaffald og madaffald.


Sådan tjekker du dine gebyrer

I faktaboksen kan du se de affaldsgebyr, som er vedtaget af Kolding Byråd.

 

 

 

 

1.      
Hvis du ejer en villa, og du har en to-delt 240 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:    

Tømningsgebyr 

1.111 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt 3.278 Kr.
        
2.       
Hvis du ejer en villa, og du har ento-delt 370 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Tømningsgebyr  1.416 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt    3.583 Kr.
        
3.       
Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholdere til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Tømningsgebyr  524 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt     3.153 Kr.
        
 

 

 

 

Tømningsgebyrets størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen. 

Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2020. Her er byrådets dagsorden for 31. oktober 2019.

 

1.      
Hvis du ejer en villa/stuehus, og du har et stativ med en 110 liters affaldspose, vil dine gebyrer se sådan ud:    

Restaffald 110 l pose 

1.191 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt 3.358 Kr.
        
2.       
Hvis du ejer en villa/stuehus, og du har en 190 l beholder, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Restaffald 190 l beholder  1.788 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt    3.955 Kr.
        
3.       
Hvis du ejer en villa/stuehus, og I er 6 naboer om en 800 l beholder til restaffald, vil dine gebyrer se sådan ud:    
1/ 6 restaffald 800 l beholder  833 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt     3.000 Kr.
        
4.       
Hvis du ejer en ejendom med 4 lejligheder, vil dine gebyrer se sådan ud: 
4 x Miljø - og iglostationer  518 Kr.
4 x Genbrugsplads   3.113 Kr.
4 x Storskrald   252 Kr.
4 x Farligt affald   240 Kr.
4 x Lukkede deponier, bygninger mv.  418 Kr.
4 x Administration   1.468 Kr.
I alt     6.072 Kr.

 

 

 
 
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey