Alle husstande i Kolding Kommune skal betale gebyrer for renovation.

 

Generelt

  • Alle husstande, også sommerhuse, i Kolding Kommune skal betale for renovation. På ubeboede ejendomme samt kolonihaver opkræves der kun grundgebyr. 
  • De gebyrer, som opkræves på din ejendom, kan du se på ejendomsskattebilletten. 
  • Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de gebyrer, der opkræves stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.

Sådan tjekker du dine gebyrer

Du skal have din ejendomsskattebillet for 2020 ved hånden. Derefter kan du krydstjekke oplysningerne fra dit dokument med affaldsgebyrer 2020 for private og erhverv. 

Betaling af ejendomsskat er opdelt i to rater, som forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2020. 


Alle skal betale 

Gebyrerne opkræves hos ejeren af den enkelte ejendom. På alle ejendomme opkræves gebyr for:

  • Restaffald og madaffald
  • Miljø-og iglostationer
  • Genbrugspladser
  • Storskrald
  • Farligt affald
  • Lukkede deponier og bygninger
  • Administration
Fællesløsning for mad- og restaffald

To eller flere husstande kan være fælles om at dele affaldsbeholdere til restaffald og madaffald.

Det kan for eksempel være to naboer, som deler en affaldspose. Eller det kan være naboerne i rækkehuse, sommerhuse eller parcelhuse i en boliglomme, der deles om en stor affaldsbeholder til restaffald og madaffald.

 

 

 

 

1.      
Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 240 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer i 2020 se sådan ud:    

Tømningsgebyr 

1.111 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt 3.278 Kr.
        
2.       
Hvis du ejer en villa, og du har en 2-delt 370 L beholder til rest- og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Tømningsgebyr  1.416 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt    3.583 Kr.
        
3.       
Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholdere til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Tømningsgebyr  524 Kr.
Miljø - og iglostationer  207 Kr.
Genbrugsplads   1.112 Kr.
Storskrald   90 Kr.
Farligt affald   85 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.  149 Kr.
Administration   524 Kr.
I alt     3.153 Kr.
        
 

 

 

 

Tømningsgebyrets størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen. 

Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2020. Her er byrådets dagsorden for 31. oktober 2019.

 
 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey