Alle husstande i Kolding Kommune skal betale gebyrer for renovation.

Dit affaldsgebyr er sat sammen af mange ydelser og opgaver. Se, hvad du betaler for.

Alle husstande i Kolding Kommune skal betale gebyrer for renovation. De gebyrer, som opkræves på din ejendom, kan du se på ejendomsskattebilletten. Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de gebyrer, der opkræves stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen.


Restaffaldsbeholdere skal tømmes mindst een gang ugentligt.


Alle skal betale 

Gebyrerne opkræves hos ejeren af den enkelte ejendom.

På alle ejendomme opkræves gebyr for:

  • Restaffald
  • Miljø-og iglostationer
  • Genbrugspladser
  • Storskrald
  • Farligt affald
  • Lukkede deponier og bygninger
  • Administration

Se mere i infoboksen til venstre.


På ubeboede ejendomme samt kolonihaver opkræves der kun grundgebyr. Det gælder dog ikke for sommerhuse.


Fælles løsninger

To eller flere husstande kan gå sammen om en fælles pose eller container til restaffald.

Det kan for eksempel være to naboer, som deler en affaldspose. Eller det kan være naboerne i rækkehuse eller parcelhuse i en boliglomme, der deles om en stor container til restaffald.


Sådan tjekker du dine gebyrer

I faktaboksen kan du se de affaldsgebyr, som er vedtaget af Kolding Byråd.

 

 

 

 

1.      
Hvis du ejer en villa/stuehus, og du har et stativ med en 110 liters affaldspose, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Restaffald 110 l pose          1.240 Kr.
Miljø - og iglostationer             184 Kr.
Genbrugsplads           1.089 Kr.
Storskrald                63 Kr.
Farligt affald                79 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.             144 Kr.
Administration              536 Kr.
I alt         3.335 Kr.
        
2.       
Hvis du ejer en villa/stuehus, og du har en 190 l beholder, vil dine gebyrer se sådan ud:    
Restaffald 190 l beholder          1.945 Kr.
Miljø - og iglostationer             184 Kr.
Genbrugsplads           1.089 Kr.
Storskrald                63 Kr.
Farligt affald                79 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.             144 Kr.
Administration              536 Kr.
 I alt            4.040 Kr.
        
3.       
Hvis du ejer en villa/stuehus, og I er 6 naboer om en 800 l beholder til restaffald, vil dine gebyrer se sådan ud:    
1/ 6 restaffald 800 l beholder             933 Kr.
Miljø - og iglostationer             184 Kr.
Genbrugsplads           1.089 Kr.
Storskrald                63 Kr.
Farligt affald                79 Kr.
Lukkede deponier, bygninger mv.             144 Kr.
Administration              536 Kr.
I alt             3.028 Kr.
        
4.       
Hvis du ejer en ejendom med 4 lejligheder, vil dine gebyrer se sådan ud: 
4 x Miljø - og iglostationer             516 Kr.
4 x Genbrugsplads           3.048 Kr.
4 x Storskrald              176 Kr.
4 x Farligt affald              220 Kr.
4 x Lukkede deponier, bygninger mv.             404 Kr.
4 x Administration           1.500 Kr.
I alt             5.864 Kr.

 

Tømningsgebyrets størrelse afhænger af, hvilken tømningsordning, der er i ejendommen. 

 

Takster for renovation er godkendt i forbindelse med byrådets samlede godkendelse af budget for 2018. Her er byrådets dagsorden for 25. september 2018.

 

1. Hvis du ejer en villa, og du har en to-delt 240 L beholder til rest og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se således ud:

Villa

   

Administration

           536

kr.

Bygning/lukket dep.

           144

kr.

Storskrald

             63

kr.

Miljø - og iglostationer

           184

kr.

Farligt affald

             79

kr.

Genbrugsplads

        1.089

kr.

Tømningsgebyr

        1.137

kr.

I alt

        3.232

kr.

     

2. Hvis du ejer en villa, og du har en to-delt 370 L beholder til rest og madaffald med 14-dagstømning, vil dine gebyrer se således ud:

Villa

   

Administration

           536

kr.

Bygning/lukket dep.

           144

kr.

Storskrald

             63

kr.

Miljø - og iglostationer

           184

kr.

Farligt affald

             79

kr.

Genbrugsplads

        1.083

kr.

Tømningsgebyr

        1.403

kr.

I alt

        3.498

kr.

     

3. Hvis du ejer en villa, og I er 6 naboer om 2 stk. 660 L beholder til restaffald og 1 stk. 400 L til madaffald, vil dine gebyrer se således ud:

Villa

   

Administration

           536

kr.

Bygning/lukket dep.

           144

kr.

Storskrald

             63

kr.

Miljø - og iglostationer

           184

kr.

Farligt affald

             79

kr.

Genbrugsplads

        1.089

kr.

Tømningsgebyr

        1.006

kr.

I alt

        3.101

kr.

     

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey