Kør på genbrugspladsen døgnet rundt med Genbrug 24-7.

Når du har registreret dit telefonnummer som bruger af Genbrug 24-7, kan du få adgang til genbrugspladsen med SMS eller appen Affald Kolding. For at blive bruger skal din mobiltelefon blot være i stand til at sende SMS-beskeder.

Registrer dit telefonnummer som bruger af Genbrug 24-7 fra denne side. Hav dit NemID parat. 

Hvis du er it-fritaget, kan du ringe til Redux - Affald og Genbrug på 79797100, så hjælper vi dig med oprettelsen uden brug af NemID. 

Når dit telefonnummer er registreret, har du to muligheder for at åbne bommen ind til genbrugspladsen:

  1. Du kan sende en SMS med teksten 247, når du holder foran bommen ind til genbrugspladsen. Du skal benytte den telefon, som du har registreret som bruger af Genbrug 24-7. Denne løsning  kan bruges af alle mobiltelefoner.
   • 20151584 (Kolding Nord Genbrugsplads)
   • 20158564 (Kolding Syd Genbrugsplads)
   • 20162734 (Vamdrup Genbrugsplads)
   • 20164474 (Christiansfeld Genbrugsplads)
   • 20160724 (Lunderskov Genbrugsplads, pladsen er kun åben kl. 13:00-17:30 tirsdag og torsdag-lørdag)

  2. Du kan downloade appen Affald Kolding til din smartphone. Her skal du først sørge for at aktivere Genbrug 24-7 inde i appen (se i videoen hvordan du gør). Når det er på plads, kan du fremover åbne appen Affald Kolding > vælg Genbrug 24-7 > klik på bom-ikonet ud for den genbrugsplads, du befinder dig på.

Se hvordan du åbner bommen til genbrugspladsen med en SMS (43 sekunder)

Videoen her viser, hvordan du aktiverer Genbrug 24-7 i appen (1 minut)

Du får automatisk adgang til at bruge servicen Farligt Affald 24-7, når du er registreret som bruger af Genbrug 24-7. Med din mobiltelefon kan du åbne lugen ind til kemirummet med enten SMS eller appen Affald Kolding. Ordningen gælder på Vamdrup, Christiansfeld, Kolding Nord og Syd genbrugspladser.  

 

I videoen kan du se, hvordan du åbner lugen (3 minutter)

De forskellige trin er også beskrevet med tekst under videoen. 

 

 

 

Sådan åbner du lugen med appen Affald Kolding

 • Åbn appen Affald Kolding
 • Vælg menupunktet 'Af med affaldet'
 • Vælg 'Farligt Affald 24-7'
 • Klik på trekanten ud for den genbrugsplads, du befinder dig på.

 

Sådan åbner du lugen ved at sende en SMS

 • Skriv teksten 247 og send til et af af følgende numre:

  23 74 00 91 (Kolding Nord Genbrugsplads)
  23 74 52 11 (Kolding Syd Genbrugsplads)
  23 74 00 16 (Vamdrup Genbrugsplads)
  23 74 00 67 (Christiansfeld Genbrugsplads)
  Bemærk, der gælder særlige regler for Lunderskov Genbrugsplads. 

 

Særligt for Lunderskov Genbrugsplads

 • Det er kun muligt at aflevere farligt affald tirsdag i lige uger på Lunderskov Genbrugsplads
 • Åbningstider
  Tirsdag: Bemandet og porten er åben mellem kl. 13:00-17:30
  Torsdag-lørdag: Adgang kl. 13:00-17:30 med Genbrug 24-7
  Mandag, onsdag og søndag: Lukket

Hvad er farligt affald fx?

 • Afkalkningsmidler
 • Afløbsrens
 • Engangslightere
 • Fotovæsker
 • Kemikalier
 • Lim
 • Maling
 • Ikke-rengjorte pensler
 • Olie- og benzinprodukter
 • Opløsningsmidler
 • Ovnrens
 • Plante- og skadedyrs -bekæmpelses midler
 • Rensemidler
 • Spraydåser (bl.a. hårlak og spraydeodoranter)
 • Syrerester
 • Træbeskyttelse
 • Ætsende rengøringsmidler
 • Tom emballage fra de nævnte affaldstyper 

 

Medicin og sprøjter skal afleveres på apoteket.

 

Batterier, PVC, lyskilder, elektronik og metal skal afleveres i tilhørende spande og containere på genbrugspladsen.

 

OBS. Er dit farlige affald mærket med et af følgende mærker, skal de afleveres i hver deres kasse.
Eksempelvis fyrværkeri, som er eksplosivt og brintoverilte, som er brandnærende.

 

Piktogrammer til web

 

Tak, fordi du håndterer dit farlige affald sikkert.

 • Genbrugspladserne er videoovervåget og uden bemanding uden for normal åbningstid
 • Vi gemmer data (videoovervågning og bomregistreringer) til internt brug i op til en måned som dokumentation for evt. overtrædelse af genbrugspladsens ordensreglement
 • Overtrædelse af genbrugspladsernes ordensreglement kan medføre udelukkelse fra Genbrug 24-7.
 • Af hensyn til din sikkerhed er strømmen slukket til containerne med komprimatorer. Det gælder for eksempel containeren til pap, som mange bruger. Det vil derfor være en hjælp, hvis du folder dit pap. Ellers bliver containeren nemt overfyldt.
 • Du får adgang til genbrugspladserne via det mobiltelefonnummer, du melder til ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 • Ved at acceptere betingelserne giver du samtidig tilladelse til, at Redux må sende dig relevante nyheder i forbindelse med Genbrug 24-7 ordningen
 • Det er kun tilladt, at et køretøj kører ind af gangen. Det er derfor dit ansvar, at andre ikke kører med ind.

Brugen af dine persondata

Før du kan benytte Genbrug 24-7, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, mobilnummer, tidspunkt for registrering og bopælskommune.
 • Disse data bruges til at sikre din adgang til genbrugspladsen vha. mobilnummer og kommunikere med dig i tilfælde af driftsforhold eller misbrug
 • Sletning eller ændring af registreredes oplysninger kan foretages ved at logge ind med NemID igen og foretage sletning eller ændring.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey