Hold vejen fri for sne, så skraldemanden kan komme til.

Få et praj om afhentning af skrald

Hent appen Affald Kolding, så har du seneste nyt og driftstatus lige ved hånden. Hent den gratis app Affald Kolding.

 

Sne og frost kan påvirke indsamlingen af affald. Læs her, hvad du skal sørge for, når vinteren gør det svært for skraldemanden at komme frem, og hvad du stiller op, hvis ikke du får hentet dit affald.

For at du kan få hentet dit husholdningsaffald eller få tømt den miljøstation, du bruger, skal skraldemanden have fri og sikker adgang til affaldsbeholderen. Hvis strækningen hen til beholderen er glat eller fyldt med sne, må skraldemanden ifølge Arbejdstilsynets krav ikke hente affaldet.

Alle grundejere har pligt til:

  • at rydde fortovet for sne og gruse/salte, hvis der er glat
  • at rydde indgangen til grunden og hen til affaldsbeholderen for sne og gruse/salte, hvis der er glat
  • at lave en fri passage mellem kørebanen og fortovet, hvis for eksempel sneploven har lavet en snevold langs vejen.

Alle de nævnte steder skal være ryddet i mindst 90 cm i bredden.

 

SE OGSÅ: Tømmedage i forbindelse med helligdage


Hvis skraldebilen ikke kan komme frem

Vejen, du bor på, skal også være ryddet. Hvis skraldebilen og skraldemændene ikke kan komme frem, nytter det ikke, at du har ryddet dit fortov og lavet en sti hen til affaldsbeholderen.

På private veje og private fællesveje er det beboernes ansvar at sikre, at vejen er farbar. Kommunen har ansvaret for de kommunale veje.

På siden Snerydning, grusning og saltning kan du se, hvilken type vej du bor på. Du kan også se, hvornår kommunens sneplove og saltspredere kører på de forskellige typer af offentlige veje.


Hvis du ikke får hentet affald

Hvis vintervejret gør, at skraldemanden ikke kan hente dit affald, er du velkommen til at tage en ekstra sæk i brug. Du kan bruge en sort eller en klar plasticsæk. Stil den fyldte sæk ved siden af din affaldsbeholder. Skraldemanden tager sækken med ved næste tømning. Hvad skal jeg gøre, hvis ikke jeg får afhentet mit affald?

Brug en sort eller klar sæk til dit affald. Stil sækken ved siden af din affaldsbeholder. Herefter vil skraldemanden tage sækken med, når det igen er muligt at hente affald.


Hvem har ansvaret for at sikre, at vejene er fremkommelige, så skraldemændene kan komme frem med deres bil og hente affaldet?

På kommunale veje er det kommunens ansvar at rydde vejene for sne og salte/gruse. Serviceniveauet er fastlagt i det vinterregulativ, som byrådet har vedtaget. Heraf fremgår det blandt andet, at der på de helt små D-veje kun undtagelsesvis bliver ryddet for sne og saltet, og først når de øvrige veje er klaret. Det er beboernes eget ansvar at sørge for, at private veje og private fællesveje er farbare. Via oversigtssiden Snerydning kan du se, hvilken status din vej har, og hvad serviceniveauet er, når der skal ryddes sne og saltes.


Er skraldebilerne udstyret med vinterdæk?

Nej, skraldebilerne er udstyret med universaldæk med grove knopper. Disse dæk kan anvendes både på vej og i terræn i al slags vejr. Dækskift sker typisk om efteråret, så bilerne er udstyret med nye dæk, når vinteren kommer.


Har skraldemændene fået udlevet pigsko, så de bedre kan stå fast?

Vi har gjort forsøg med både pigsko og forskellige typer af skoovertræk, men vi har ikke fundet noget, som kan holde til belastningen. De pigsko, vi har afprøvet, holder kun en halv dag. Det skyldes bl.a., at skraldemændene går rigtigt meget, ligesom de trækker, skubber og løfter mange tons hver dag.


Hvorfor kan skraldemanden ikke komme frem, når postbudet og hjemmehjælperen somme tider kan?

Der er stor forskel på disse faggruppers arbejde. Skraldemanden skal køre med en lastbil op og ned ad glatte og nogle steder stejle veje. Samtidig skal skraldemanden bære tunge affaldssække og skubbe kærrer og affaldsbeholdere ud til lastbilen.


Hvem bestemmer, om forholdene på en adgangsvej er ok?

Det gør skraldemanden, som skal afhente affaldet. Han/hun er den eneste, som i den givne situation kan vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at hente affaldet. Men Redux, Kolding Kommunes afdeling for affald og genbrug, gennemfører løbende besigtigelser for at tjekke, at afvisningen er i orden. Det samme gør renovationsfirmaet Meldgaard Miljø A/S, som står for indsamlingen af affald i Kolding Kommune.


Hvor stor en belastning bliver en skraldemand egentlig udsat for på jobbet?

I gennemsnit går en skraldemand 15-20 km hver dag. På ugeplan løfter han mindst 10 tons affald. Hertil kommer belastningen ved at trække og skubbe 400-800 liter containere med varierende vægt. Den belastning er selvfølgelig ekstra hård om vinteren på grund af is og sne.


Hvilke arbejdsmiljøregler skal skraldemændene følge?

Helt overordnet kræver arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvad det betyder, beror på en konkret vurdering, men Arbejdstilsynet har fastsat mere specifikke retningslinjer, ligesom der i kontrakten mellem Kolding Kommune og renovationsselskabet Meldgaard Miljø A/S er beskrevet, hvilke vilkår skraldemændene må arbejde under.


Hvorfor får man ikke penge tilbage, hvis affaldet ikke bliver afhentet på det fastsatte tidspunkt?

Alle får afhentet deres affald – blot på et senere tidspunkt. Når vinteren forhindrer indsamling af affald, er der tale om en force majeure-situation, som hverken kommunen eller skraldemændene har indflydelse på, og ingen tjener på den manglende indsamling af affald. Skraldemændene får blot ekstra travlt, når de senere skal indhente det forsømte.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey