De tilsluttede husstande er ansvarlige for, at der kun kommer restaffald i affaldsbeholderen.

Ønsker dig og dine naboer en fælles løsning for mad- og restaffald? Udfyld formularen herunder og send den til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

pdfFormular for fælles affaldsløsning

 

I kan få hjælp af Redux til at vælge en passende løsning. Kontakt os på telefon 79 79 71 00.

Du og dine naboer kan være fælles om at dele affaldsbeholdere til mad- og restaffald.

En fællesløsning for mad- og restaffald giver dig mulighed for at gå sammen med én eller flere naboer og dele jeres affaldsløsning. Det betyder, at I skal beslutte, hvilke beholdere der passer til jeres behov, og hvor beholderne skal placeres. 

Herefter er det de tilmeldte husstandes ansvar, at adgangsvejen lever op til adgangskravene, og at der bliver sorteret korrekt i beholderne.

Tømningsgebyret for de fælles beholdere bliver som udgangspunkt ligeligt fordelt mellem de tilsluttede husstande og bliver opkrævet over ejendomsskattebilletten. Hvis husstandene ønsker en anden fordeling af tømningsgebyret, er dette også muligt. 

 

En fælles affaldsløsning er et tilbud både til den gamle restaffaldsordning og til den nye affaldsordning, hvor madaffaldet og restaffaldet sorteres hver for sig.

 

Kapacitet og renholdelse

Kapaciteten vælges efter behov, og hvis beholderne er overfyldt, må behovet have ændret sig, og Redux kan øge beholdervolumen.

Renholdelse af standplads og beholder påhviler de tilsluttede husstande.

Om vinteren skal fortov/vej og adgangsvej være ryddet for sne samt gruset eller saltet, hvis det er glat.

 

Affalds-ø

En affalds-ø består af en fællesløsning til mad- og restaffald og en miljøstation, der består af fem affaldsbeholdere til genbrugsmaterialerne papir, metal, hård plast og glas. 

 

Vi anbefaler, at der skal være 15 husstande til en affalds-ø. Hvis I ikke er 15 husstande og ønsker en affalds-ø, så tager vi en dialog om, hvad I har brug for.

De tilsluttede husstande har pligt til og er ansvarlige for, at der sorteres korrekt. Hængelås kan udleveres til beholderen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey