Som ejer af en udlejningsejendom har du ansvar for at vælge, hvilken løsning der er passende for din ejendom.

Når du udlejer en ejendom, er det dit ansvar at informere dine lejere om, hvordan de sorterer og kommer af med affaldet. På denne side kan du se, hvad du skal gøre og hente materiale, du kan bruge til at informere beboerne.

Som ejer af en udlejningsejendom har du ansvar for at vælge, hvilken løsning der er passende for din ejendom. Redux er med på sidelinjen og hjælper fx med beregning og vurdering af pladsforhold.


Køkkenspand og køkkenposer

Til den nye løsning hører også udstyr til den enkelte beboers køkken: Redux leverer en ventileret køkkenspand, grønne køkkenposer til madaffald svarende til et års forbrug. Det er udlejerens ansvar at distribuere spande og poser til lejerne. 


Information til beboerne

Med beholderne leveres en informationspakke til beboerne. Her er der udførlig information om, hvordan madaffald og restaffald skal sorteres. 

I venstre spalte på denne side kan du downloade informationsmateriale, som du kan bruge til at informere dine beboere om madaffaldsordningen, før beholderne ankommer.

 

Du kan downloade:

  • Plakater til hver fraktion - Papir, metal, hård plast, glas, rest- og madaffald
  • Flyer til uddeling til dine beboer
  • Informationsplakat
  • Plakat, som du selv kan udfylde med praktisk information

 

Bor du i en lejebolig, får du ikke information om den nye affaldsordning i din e-boks. Det er din udlejer, der sørger for, at du får en passende løsning.

 

Ønsker du at vide mere om, hvordan den nye affaldsordning kommer til at være ved din lejebolig, skal du kontakte din udlejer. 

 

Hvis du ønsker at vide mere om, hvorfor madaffaldet skal skilles fra restaffaldet, hvornår ordningen kommer til dit område og meget mere, er du velkommen til at læse mere her.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey