På denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om affald.

Skal alle borgere sortere madaffaldet fra restaffaldet?

Ja, i løbet af 2020 skal alle borgere i Kolding Kommune sortere madaffald og restaffald hver for sig – uanset, om du bor i hus eller lejlighed. Med din hjælp og sortering gør vi Kolding Kommune til en af de grønneste pletter på danmarkskortet.

 

Hvad bruges madaffaldet til, når det ikke bliver brændt?

Madaffaldet kværnes og bliver til pulp, der er en grødet masse. Pulpen køres til et biogasanlæg, hvor der bliver udvundet biogas fra pulpen. Biogassen kan bruges til at lave el, brændstof og fjernvarme.
Når der ikke kan udvindes mere gas fra pulpen, spredes den som gødning på markerne. Planterne har godt af de store mængder fosfor og andre næringsstoffer fra restpulpen.

 

Bliver affaldet blandet i skraldebilen?

Nej, skraldebilen har to rum. Der er et rum til madaffald og et rum restaffald. En gang sorteret – altid sorteret.

 

Fylder affaldet mere eller mindre, når det sorteres?

Madaffaldet pakker sig komprimeret og vil fylde mindre, end du hidtil har oplevet. Når madaffald og restaffald bliver blandet, vil madaffaldet være med til at komprimere restaffaldet. Derfor vil restaffald fylde mere, når det ikke er blandet sammen med madaffaldet.

 

Kommer der maddiker i min affaldsbeholder?

Maddiker kan opstå, hvis fluer har direkte adgang til madaffaldet. Hvis du lukker låget helt og sørger for at binde en knude på affaldsposen og undgår at lave huller i den, vil du forebygge risikoen for maddiker og lugtgener.

 

Må jeg bruge en kompostbeholder?

Ja, det må du gerne. Du skal bare huske, at kompostbeholderen kun er til det grønne, utilberedte køkkenaffald. Animalsk affald kan give lugtgener og tiltrækker rotter.

Hvordan kan jeg være sikker på, at der er plads til mit affald i den anbefalede beholder?

Den anbefalede beholder er baseret på den affaldsløsning, du har i dag. Hvis du i dag har en 110 L sæk med ugetømning, får du anbefalet en 240 L med 14-dagstømning. Derfor burde du have plads til dit affald.

 

Kan jeg bytte min nye beholder ud med en større eller mindre beholder?

Når du har fået leveret din nye beholder til sortering af mad- og restaffald, er der en måneds introduktionsperiode, hvor beholderen ikke kan skiftes. Erfaringen viser, at mange lige skal vænne sig til at sortere affaldet på en ny måde – hele vejen fra køkkenbord til skraldespand.

Hvis du alligevel finder ud af, at størrelsen på din affaldsbeholder ikke passer til behovet, kan det ændres. Du kan også gå fra 14-dagstømning til ugetømning – eller omvendt. Redux anbefaler dog, at du giver de nye vaner god tid til at blive en del af hverdagen.


Jeg har ikke plads i min beholder. Hvad gør jeg?

Juleaften, konfirmationer, fødselsdagsfester osv. er ofte tidspunkter, hvor der bliver produceret mere affald. Det kan du sagtens komme af med, hvis der ikke er plads i din beholder: Du kan købe en kode til en ekstra sæk til restaffaldet via appen eller på hjemmesiden.

Hvis du gentagne gange har problemer med pladsen, kan du, efter fire måneder, bytte din beholder ud med en større beholder eller gå fra 14-dagstømning til ugetømning.

 

Hvorfor sidder rumdeleren, som den gør?

Rumdeleren er indstillet så der er 40 procent til madaffald og 60 procent til restaffald. Rummene i beholderen passer præcist til skraldebilerne, som netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald. Det er derfor vigtigt, at du ikke flytter rumdeleren i beholderen.

 

Hvem holder affaldsbeholderne rene?

Du skal selv holde din affaldsbeholder ren. Husk at binde en knude på affaldsposerne – både restaffaldsposerne og madaffaldsposerne af hensyn til hygiejne og lugt.

 

Passer de nye 130 L sække i affaldsskabet?

Ja – både 90 og 130 L sække passer i såvel affaldsstativ som affaldsskab.

 

Hvad skal jeg gøre med min gamle plastbeholder eller trådstativ, når jeg får min nye beholder?

Affaldsbeholdere af plast tilhører Kolding Kommune. Den bliver afhentet hurtigst muligt efter, at den er tømt for sidste gang, og du har taget den nye beholder i brug.

Trådstativer og affaldsskabe tilhører dig. Derfor bliver de ikke automatisk afhentet, og du kan bruge det derhjemme, som du vil. Hvis du vil skille dig af med det, kan du få stativet og skabet afhentet som storskrald eller aflevere det på genbrugspladserne.

 

Hvordan skal min nye affaldsbeholder stå, når den skal tømmes?

Din affaldsbeholder skal stå med håndtaget vendt udad, så skraldemanden nemt kan tage den med, når du får hentet affald. Beholderen har også et låg i låget, så du kan åbne den, når håndtaget vender udad. Låget i låget skal du huske at låse, så det ikke går i stykker under tømning.

Ved at tilmelde dig på ”Mit affald” på kolding.dk/madaffald eller i appen Affald Kolding kan få en sms eller mail dagen før, din beholder tømmes.

Hvorfor kan jeg ikke finde min adresse i formularen?

Du kan først finde din adresse og vælge din nye beholder, når sorteringen starter i dit område. Du får en besked i din e-Boks, når det er din tur til at sortere madaffaldet fra restaffaldet. Du kan finde områdekortet her.

Hvis du bor i området, der skal vælge beholder og ikke kan finde din adresse, kan årsagen være blandt følgende:

  • • Du bor til leje
    • Du er med i en fællesløsning
    • Du bor i en andelsboligforening
    • Du har mere end to beholdere på din ejendom
    • Du har en erhvervspose

Er du blandt de ovenstående eksempler, vil du blive kontaktet telefonisk. Bor du til leje eller i en andelsforening, vil ejeren blive kontaktet og ikke dig som lejer.

Får jeg poser til madaffaldet?

Ja, hvert år får du 200 grønne madaffaldsposer svarende til et års forbrug.

 

Hvad sker der med plastikposerne, når de kommer til biogasanlægget?

Poserne med madaffald bliver kværnet sammen. I processen bliver plastik, glas og andre urenheder sorteret fra. Plastik, der kan genanvendes, bliver til nye poser. 

 

Skal restaffaldet også i en pose, og får vi også dem udleveret?

Nej, du får ikke udleveret poserne, men restaffaldet skal også i en pose, som du skal binde knude på. Hvilken affaldspose du vil bruge, står dig frit for, bare posen kan lukkes ordentligt.

Hvornår må jeg tage min nye beholder i brug?

Når din gamle skraldespand er tømt for sidste gang. Skraldemanden sætter en besked på din gamle skraldespand, når den er tømt sidste gang. Du modtager et brev i din e-Boks, hvor du kan læse, hvornår du får tømt din affaldsbeholder første gang.

 

Skal jeg vælge ugetømning eller 14-dagstømning?

Det afhænger af dit behov. Hvis din affaldsbeholder er fyldt længe før 14-dagstømningen, har du to muligheder: Du kan enten vælge ugetømning eller vælge en større affaldsbeholder. Du kan dog først skifte tømmefrekvens og beholder en måned efter, du er påbegyndt den nye madaffaldsordning.

 

Hvad sker der, hvis der falder en helligdag på min tømmedag, og jeg har 14-dagstømning – kan der gå en måned før, jeg får hentet affald?

Nej, der kommer ikke til at gå en måned før, du får hentet affald. Hvis din tømmedag falder på en helligdag, får du hentet affald enten kort inden eller efter din normale tømmedag.

Ændrer prisen sig for tømning af min affaldsbeholder eller sæk? 

Har du i dag en sæk med ugetømning, får du anbefalet standardløsningen, som er en 240 L beholder med 14-dagstømning. Den anbefalede løsning koster årligt 1.092 kroner, hvilket er billigere end din sækkeløsning i dag, der koster årligt 1.135 kroner.

Du kan også vælge at beholde din sækkeløsning. Så skal du blot have to stativer, så der er en sæk til restaffald og en til madaffald. Prisen for to sække med 14-dagstømning er årligt 1.316 kroner.

Der er mange muligheder for at justere på enten størrelsen på din affaldsbeholder eller tømningsfrekvensen. Tømningsgebyret afgøres af den løsning, du vælger. Så går du fra 14-dagstømning til ugetømning, vælger du en større beholder, eller er du en del af en fælles løsning med flere beholdere, ændrer tømningsgebyret sig.

Anbefalingen til affaldsbeholder er baseret på din nuværende løsning. Men hvis du i dag har en beholder, der ofte er fyldt til bristepunktet – eller omvendt har meget god plads – kan du overveje at vælge en alternativ løsning.

 

Se dit tømningsgebyr her

Når der er helligdage, kommer skraldemanden før eller efter din normale tømmedag. Se oversigten over de ændrede tømmedage. 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey