Tidsplan for madaffaldsprojektet

Se hvornår dit område begynder at sortere madaffald fra restaffaldet.

Du kan indtaste din adresse i feltet nedenfor og se, hvornår du skal sortere mad- og restaffald for sig. Boligejere får information om den nye affaldsordning i e-Boks. Bor du i en lejebolig, får du ikke direkte information fra kommunen om affaldssortering. Det er din udlejer eller vicevært, der sørger for, at du får en passende affaldsløsning.

 

Tidsplan
2018

Lunderskov og Vamdrup, april 2018

Christiansfeld, oktober 2018


2019

Kolding Syd, marts 2019

Kolding Nord, ultimo 2019

 

2020
Kolding Midtby (ydre ring) og sommerhuse, marts 2020

Kolding Midtby (indre by), november/december 2020*

 

*Alle borgere har i forbindelse med den nye madaffaldsordning fået ny beholder. I Kolding Midtby er pladsen dog trang, og det betyder at størrelse, placering og design af nye affaldsbeholdere skal nytænkes. For at finde gode og effektive løsninger til affaldet, igangsættes en proces, hvor midtbyens boligejere, beboere og andre interessenter involveres og inviteres til dialogmøder. På baggrund af indsamlede ideer og kommentarer udvikles nye affaldsløsninger, som forventes at kunne tages i brug til november/december.

 

Er du i tvivl om, hvilket område du hører til, kan du indtaste din adresse herunder:

 

 

 

Særlig information til udlejere og viceværter

Ejere af en udlejningsejendom har ansvar for at vælge, hvilken affaldsløsning der er passende for ejendommen og informere beboerne om ændringerne. Du kan hente informationsmateriale til dine lejere fra denne side.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey