Fra foråret 2020 skal alle sommerhuse også sortere mad- og restaffald. Sommerhusejere har fire muligheder for at få tømt affaldet på sommerhusgrunden.

Hvis du ejer et sommerhus, kan du få tømt din affaldsbeholder i perioder eller hele året. Vær opmærksom på, at der er tilslutningspligt for mad- og restaffald samt genbrug.

Med appen Affald Kolding eller på websiden Mit Affald kan du: 

 • Se din nuværende affaldsordning og tømmedage for sommerhuset
 • Ændre din nuværende affaldsordning
 • Bestille tømning af ekstra affald
 • Give besked hvis du ikke har fået hentet affald eller ved andre mangler
 • Bestille afhentning af storskrald op til seks gange om året

Her på websiden kolding.dk kan du desuden:

Afhentning af affald i sommerhusområder sker normalt om mandagen, undtagen hvis mandag falder på en helligdag. 

 

pdfSe tømmekalenderen for sommerhuse 2020

 

Drejens, Elvighøj og Fjorddalen

I sommerhusområderne Drejens, Elvighøj og Fjorddalen er tømningsdagen onsdag. Når den nye affaldssortering kommer til sommerhusområderne i første halvdel af 2020, bliver tømmedagen i Drejens, Elvighøj og Fjorddalen torsdag. 

 

 pdfSe tømmekalenderen for 2020 (Drejens, Elvighøj og Fjorddalen)

Lejere af sommerhuset skal rette henvendelse til udlejeren.

Udlejer/ejer skal kontakte Redux – Affald og Genbrug på tlf. 79 79 71 00.

Du bestemmer selv, om du vil have sommerhustømning eller helårstømning. Det betyder i praksis, at du kan vælge mellem fire modeller, når du skal have tømt din affaldsbeholder ved sommerhuset:

 1. Sommerhustømning 32 gange pr. år
 2. Sommerhustømning 19 gange pr. år
 3. Helårstømning hver 14. dag
 4. Helårstømning hver uge
 5. Du har også mulighed for at gå sammen med én eller flere naboer om at dele affaldsbeholdere. Læs mere om Fællesløsning for mad- og restaffald.

Du kan ændre din nuværende affaldsløsning her.

Som sommerhusejer betaler du både for at få hentet affald og for at kunne bruge miljøstationer og genbrugspladser i kommunen. 

Se hvad du betaler for.

 

Hvad koster det at få hentet affald i 2020?

Nedenfor er et priseksempel på de fire forskellige modeller for tømmefrekens. Eksemplet er baseret på en 2-delt mad- og restaffaldsbeholder på 240 l, men du kan vælge mellem mange forskellige beholdere eller sækkeløsninger afhængig af dit behov.

 

 • Sommerhustømning 32 gange pr. år: 2-delt rest/madsaffald 240 liter beholder: 1.324 kr. pr. år
 • Sommerhustømning 19 gange pr. år: 2-delt rest/madsaffald 240 liter beholder: 812 kr. pr. år
 • Helårstømning hver uge: 2-delt rest/madsaffald 240 liter beholder: 2.152 kr. pr. år
 • Helårstømning hver 14. dag: 2-delt rest/madsaffald 240 liter beholder: 1.111 kr. pr. år

pdfTømmegebyr i 2020

Du kan komme af med papir, hård plastik, metal og flasker på tre måder:

 1. Genbrugsplads: Du bringer selv affald og genbrug til en af Kolding Kommunes fem genbrugspladser
 2. Genbrugs-ø: Benyt de centralt placerede affaldsbeholdere, som tager i mod papir, flasker/glas, hård plastik og metal. Se på kortet hvor den nærmeste Genbrugs-ø er placeret. 
 3. Storskrald: Som sommerhusejer kan du bestille storskrald op mod seks gange om året. Du kan få hentet affald til genbrug, som fx rengjort plastik og flasker, når du har sorterer affaldet og stillet det i gennemsigtige affaldssække.

2-delt 240 L beholder til madaffald og restaffald
2-delt 370 L beholder til madaffald og restaffald
190 L beholder til restaffald + 140 L beholder til madaffald
660 L beholder til restaffald + 240 L beholder til madaffald
130 L sæk til restaffald + 90 L sæk til madaffald
Jeg vil gerne have ugetømning
Jeg vil gerne have 14-dagstømning
Jeg vil gerne have sommerhustømning 19 gange pr. år
Jeg vil gerne have sommerhustømning 32 gange pr. år
Er du et menneske? Hvad er 7 + 2 ?

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey