Tøm din røde problemkasse på genbrugspladsen.
Genbrug dine batterier, så de ikke forurener miljøet.

Problemaffald som for eksempel insektgift, batterier og elpærer er giftigt for miljøet. For at undgå forurening er det vigtigt, at affaldet behandles korrekt, og det kræver, at du omhyggeligt sorterer dit skrald.

Du skal tømme din røde problemkasse på genbrugspladsen.

Som borger kan du stadig få hentet batterier og småt elektronik. Du skal pakke det i en gennemsigtig plastpose og stille posen på låget af din skraldespand. Metal og jern kan du få hentet gennem storskraldsordningen.

 

Hvis du bor i hus/rækkehus

Alle i parcelhuse og rækkehuse har fået udleveret en rød problemkasse. Den er beregnet til problemaffald. Hvis du ikke har en rød problemkasse, fx efter flytning til en ny bolig, kan du få udleveret en ny kasse ved at tage kontakt til din nærmeste genbrugsplads.

Hvis du bor i lejlighed

I boligforeninger og større ejendomme skal problemaffald normalt afleveres til viceværten. Hvis du er i tvivl - så spørg viceværten eller ejendommens ejer.

Tømning af problemkassen

Når kassen er fuld eller du synes den trænger til at blive tømt, skal du selv tømme din røde problemkasse på en kommunens genbrugspladser.

Udlevering af problemkasse

Hvis du gerne vil have en problemkasse, skal du henvende dig til personalet på en af genbrugspladserne, så hjælper de dig med at få en. 

Medicinaffald

Skal afleveres på apoteket. Kanyler afleveres i en gul beholder samme sted. Medicinaffald må ikke komme i problemkassen, affaldssækken eller containeren til restaffald, og det kan heller ikke afleveres på genbrugspladserne.

Batterier indeholder stoffer som nikkel, cadmium og bly, som bliver brugt igen, når batterierne afleveres til genbrug.

Så aflever dine batterier til genbrug på låget af din skraldespand i en klar plastikpose, plastikposen må maksimalt være 4 liter eller aflever batterierne på genbrugspladserne.


Batterier

Vi bruger batterier i mange ting fx til cykel- eller lommelygter, kameraer, radioer, legetøj, spillemaskiner og lommeregnere.

Derudover er der de lidt mere skjulte engangsbatterier i for eksempel armbåndsure, postkort med musik, slips med lyd, sko eller hårbøjler med lys, nissehuer og legetøj med lys og lyd.


Kviksølv

Hvis batterierne smides i skraldespanden, ryger de til forbrænding, hvor den kviksølv batterierne indeholder, fordamper. Det gør, at den skadelige kviksølv kommer ud i vores luft, miljø og fødevarer.

Læs mere om batterier i kampagnen fra Elretur - Farvel batteri.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey