På Ren Dag 2018 blev der samlet omkring 173.000 kilo affald ind i Danmark, hvoraf 3.139 kilo kom fra Kolding Kommunes natur.

Tilmeld dit eget hold her 

 

For at få refunderet udgifter til morgenbrød og kaffe eller en pølse og vand til frokost fra Ren Dag 2019, skal du også tilmelde dit hold her:

https://www.borgeronline.dk/621/NemForm/rendagregistrering

 

Fra fredag 29. marts til 28. april åbner en ny formular, hvor I kan sende kvitteringer ind.

Obs. Det er kun den tilmeldeansvarlige, der kan få refunderet penge hos Renovation. 

 

Ønsker du at tilmelde dig et indsamlingshold, der er er oprettet. Kan du se oprettede hold her:

http://www.affaldsindsamlingen.dk/find-arrangement/

Kolding Kommune samarbejder igen i år med Danmarks Naturfredningsforenings ifm. deres landsdækkende affaldsindsamlingsdag, som bliver afholdt søndag 31. marts.

Hvert år afholder Danmarks Naturfredningsforening en landsdækkende affaldsindsamlingsdag, så fællesområder, gader og stræder i hele Danmark er pæne og opryddet. Kan du samle en gruppe af venner, bekendte, naboer eller andre, finde et eller flere områder at gøre rene og dermed gøre en god indsats for miljøet?

 

Kom af med affaldet

I kan aflevere det indsamlede og sorterede affald på den nærmeste genbrugsplads i de respektive glas- og metalcontainere. Derudover vil der være opsat en container specielt til restaffald fra Ren Dag 2019. Hvis I er i tvivl, henvend jer evt. til en genbrugsvejleder på genbrugspladsen for korrekt aflevering.

I kan også ved tilmelding af en indsamling angive en privat adresse eller en miljøstation, hvor Kolding Kommune efterfølgende kan afhente jeres indsamlede affald. Affaldet bliver afhentet i ugen efter.

På landsplan bliver alt indsamlet affald registeret hos Danmarks Naturfredningsforening. På den måde finder man den kommune, hvor de frivillige har indsamlet mest. På www.affaldsindsamlingen.dk kan du indtaste, hvilket og hvor meget affald I har samlet ind.

 

Uden mad og drikke, duer helten ikke

Renovation giver et økonomisk tilskud til forplejning ved Ren Dag 2019 til tilmeldte grupper. Så kan I på dagen kan nyde lidt morgenbrød og kaffe eller få en pølse og vand til frokost.

For at kunne få tilskud til forplejning, skal I være tilmeldt inden 1. marts. Og Renovation kan kun give tilskud, hvis indkøbene er foretaget i Danmark. Vi gør opmærksom på, at indkøb skal være inden for rimelighedens grænser.

 

Indsend kvittering fra Ren Dag 2019

Den ansvarlige for tilmeldingen til eventen Ren Dag 2019 kan få tilbagebetalt udgifterne til en let morgenmad eller frokost.

 

Pengene bliver sat ind på NemKonto.

OBS - hvert bilag må maks fylde 5 mb
OBS - hvert bilag må maks fylde 5 mb
OBS - hvert bilag må maks fylde 5 mb

 

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey