’Affaldsplan 2019-2024’ danner rammen for, hvordan vi sammen øger genbrug og undgår affald i Kolding Kommune. Kort sagt skal vi sammen gøre FN’s verdensmål om bæredygtighed til hverdagsmål.

Affaldsplanen fokuserer derfor på ni aktiviteter, der skal øge genbrug og mindske mængden af affald. 

Det er ambitionen, at vi går fra at genanvende 34% af affaldet i 2017 til 55 % i 2025. Både kommunens børn og voksne spiller en nøglerolle i at få planen til at lykkes.

Du kan klikke rundt på tegningen nedenfor og se, hvilke aktiviteter der er planlagt de kommende år.

 

 

  • Klik på de små ikoner her på tegningen og læs mere om de 9 aktiviteter i ’Affaldsplan 2019-2024’. 
  • Tegningen bliver stor, hvis du trykker på firkanten i højre hjørne. 

 

 

Med 2014-affaldsplanen kan der allerede sættes flueben ved en lang række initiativer:


• Døgnåbne genbrugspladser
• Indsamling af madaffald
• Udvidelse af miljøstationer
• Byggeri af ny genbrugsplads på Bronzevej 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey