Skip til hoved indholdet

Afhentning af asbest og eternit

Genbrugspladserne i Kolding Kommune tager kun imod mindre mængder asbest, højst op til 50 kilo af gangen og pakket i to lag plast, før du afleverer. Ligger din ejendom i Kolding Kommune, henter vi dit affald med asbest eller eternit, dog ikke støvende asbest.

 


Digital selvbetjening

Bestil bigbags i vores affaldsshop

Bestil afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Du har ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald (husk NemID)

 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk


Afhentning af affald med asbest eller eternit

 • Som forsøgsordning frem til 31. december 2022 kan du få hentet affald med asbest og/eller eternit på din egen adresse.
 • Du skal have mere end 50 kilo affald, og du skal sørge for at emballere det i bigbags, som du får udleveret på genbrugspladsen. 
 • Husk altid at vende bigbagens 4 løfteøjne op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje.
 • Trin-for-trin vejledning: Sådan pakker og placerer du affaldet korrekt (print den til din håndværker)

 

Hvilken type asbestaffald omfatter forsøgsordningen?

 • Vi henter tagplader af fibercement med og uden asbest.
 • Vi henter ikke asbest, der fx findes i fliseklæb og bløde loftsplader.

Har du støvende asbest, skal du kontakte os på redux@kolding.dk. Vi anviser dit affald på baggrund af din anmeldelse om bygge- og anlægsaffald. 

Før vi henter tagplader med asbest, skal du emballere dem i bigbags, som du bestiller her på siden og får udleveret på genbrugspladsen. 

Det er forbudt at genbruge asbestholdigt affald.

 

Pris for at få hentet tagplader med asbest

Har du mindre end 50 kilo asbest?

Så kan du fortsat aflevere på genbrugspladsen.

Men som noget nyt er det kun tilladt at aflevere asbest, der er dobbeltemballeret før ankomst. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

Genbrugsvejlederne må gerne afvise dig, hvis du har mere end 50 kilo med, eller hvis pladerne ikke er pakket i to lag plast (dobbeltemballeret).

50 kilo asbest svarer ca. til 2-3 tagplader. 

God effekt af at hente asbest ved bopælen

Forsøget med at hente asbest ved nedtagningsstedet er sat i søen for at både håndværkere, bygherrer og genbrugsvejledere bliver mindre udsat for asbeststøv.

Selv små mængder asbeststøv er kræftfremkaldende. Mængden af asbestholdigt affald på genbrugspladserne stiger, og i 2020 modtog kommunens genbrugspladser knap 1.280 ton asbest – typisk eternitplader.

Forsøget med at hente tagplader med asbest på nedtagningsadressen har været i gang siden 1. april 2021: 

 • I perioden 1. april-31. august 2021 er der hentet 528 ton asbest hos borgere, virksomheder og genbrugspladser.
 • Heraf er knap 189 ton hentet på genbrugspladserne.
 • Trækker man de to tal fra hinanden, betyder det, at 339 ton asbestaffald er kørt direkte til Deponi Syd.
 • Til sammenligning modtog genbrugspladserne 628 ton asbest-affald i samme periode i 2020.

 

5 trin til at få hentet affald med asbest og eternit

 

Download vejledningens 5 trin i printvenligt format (pdf)

 

 • Bestil det antal bigbags, du forventer at få brug for, i vores affaldsshop.
 • Du kan også benytte appen Affald Kolding - klik på Bestil > Bigbags til asbest og eternit
 • Du modtager en kvittering med et ordrenummer, som du skal bruge for at få udleveret bigbags på genbrugspladsen. 
 • Du kan altid bestille ekstra bigbags, hvis du ikke har nok. Bigbags, du ikke tager i brug, skal returneres, når du bestiller afhentning af de fyldte bigbags. 

 

Husk at anmelde dit byggeaffald

Vis dit ordrenummer på din lokale genbrugsplads, så får du udleveret bigbags og mærkater.

Du vælger selv, om du vil printe kvitteringen med dit ordrenummer, eller om du vil vise det fra din mobiltelefon. 

 • Vend bigbagen korrekt: Åbningen skal være i siden, ud for dine knæ. De 4 løfteøjne skal vende op mod himlen, så kranfører kan sætte en krog i hvert løfteøje. 

 • Læg tagplader og andet affald med asbest og eternit forsigtigt i bigbagen. Vi tager kun bigbags med udleveret af Kolding Kommune, der har fået påsat et mærkat med ordrenummer.

 • Sæt et mærkat (udleveret sammen med bigbags) med dit ordrenummer på hver bigbag.

 • Bigbags må ikke være beskadiget. Du kan altid aflevere en beskadiget bigbag på genbrugspladsen og få udleveret en ny.

 • Fyld kun bigbagen så meget, at du stadig kan bruge snørefunktionen. De 4 løfteøjer må ikke anvendes til at lukke bigbaggen. En bigbag kan rumme 35 tagplader, max 1 ton. 

 • Værnemidler (handsker, masker mv.) og stumper fra tagplader betragtes også som asbestaffald. Før du lægger materialerne i en bigbag, skal de dobbeltemballeres (indpakning i to klare plastsække). Gør  stumperne fugtige før emballering, så du undgår asbeststøv.

 • Hvis du har en særlig aftale med os om, at det ikke er muligt at pakke tagpladerne i bigbags, skal du i stedet for lægge tagpladerne på paller, der wrappes med plast og mærkes ”Asbest”. Kontakt os på redux@kolding.dk for at aftale nærmere. 

Kranbilen henter dine bigbags med asbest eller eternit. 

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd I/S i Grindsted.

Sådan sørger du for god adgangsvej for kranbilen

 • Adgangsvejen skal være fri mellem kl. 7.00-17.00 den dag, vi henter dit asbestaffald.
 • Tilkørselsvejen skal være mindst 3,6 meter i bredden og 4 meter i højden.
 • Tilkørselsvejen skal som minimum være befæstet med stabilgrus. Vejen skal kunne tåle tung trafik op til 35 ton og et støttefodstryk op til 7 ton.

Kranen skal have god plads til at løfte, derfor:

 • Afstanden fra kranbilen til asbestaffaldet må ikke være mere end 4 meter.
 • Der skal være mindst 1,5 meter til bygninger o.l.
 • Der skal minimum være en frihøjde på 10 meter over hver bigbag. Pas på at træer, luftledninger m.v. ikke er i vejen.
 • Du skal placere affaldet, så kranen ikke skal løfte over biler, bygninger, mv.

På billederne herunder kan du se eksempler på bigbags, kranføreren ikke tog med. 

Når bigbagen vender forkert, kan kranfører ikke løfte bigbagen i de 4 løfteøjne. 

Hvis kranen løfter i stropperne i stedet for i de 4 løfteøjne, går bigbagen i stykker, og der er stor risiko for støvende asbest i nabolaget. 

 

 

 

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

Bygherre, altså dig som borger, skal sørge for, at både mennesker og omgivelser udsættes for mindst muligt støv.

Du skal derfor kende til de helt særlige regler for håndtering af asbest, fx må du gerne selv fjerne hele asbestplader, men går de i stykker (dvs. smuldrer og støver), skal der fagfolk til arbejdet.

Reglerne gælder i øvrigt både for borgere og virksomheder. Se mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Afhentning på din adresse

Hele tagplader og affaldsmængder over 50 kilo, henter vi på din adresse.

Anmeld dit byggeaffald, hent bigbags på genbrugspladsen og bestil afhentning af dit affald. Se hvordan du gør øverst på denne side. 

Aflevering på genbrugspladsen

Tagstykker og hele plader op til 50 kg må du fortsat aflevere på genbrugspladserne. Men som noget nyt fra 1. april 2021 skal du  dobbeltemballere alle stykkerne inden ankomst til genbrugspladsen.

Dobbeltemballering betyder, at stykkerne skal pakkes i to lukkede, klare plastsække. Herefter pakkes de dobbeltemballerede stykker i de bigbags, der står ved Asbest på genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

Som privatperson er det en god ide, hvis du tager fat i fagfolk, som sørger for at anmelde asbestaffaldet til Kolding Kommune.

OBS! Fliser fra badeværelset er som udgangspunkt støvende asbest

Asbest i:

 • gulvbelægninger
 • fliseklæber
 • rørisolering og
 • brandhæmmende beklædning

skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan.

Ligesom andet byggeaffald over 1 ton skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Har du mere end 50 kilo asbestholdigt affald, henter vi det på din adresse.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00