Skip til hoved indholdet

Den grå kasse – bestil afhentning af farligt affald

Bestil afhentning. Så tager skraldemanden din grå kasse med og bytter til en ny.

Det er både godt for dig, miljøet – og affaldsdetektiven!

Du kan få hentet farligt affald i mindre mængder på din adresse, uanset om du er ejer eller lejer.


Digital selvbetjening

Bestil afhentning af farligt affald

Korrekt brug: Hvad og hvor meget må jeg lægge i den grå kasse?

Afhetning hos lejere i etagebyggeri 

Guide: Tre trin til at få hentet den grå kasse til farligt affald

Er dit affald ikke hentet? Giv os besked

Mangler du en grå kasse? Kontakt os på redux@kolding.dk 


Video: Sådan bestiller du afhentning i appen Affald Kolding

Guide: Tre trin til at få hentet den grå kasse til farligt affald

 1. Sortér materialerne, batterier og lyskilder i hver sin frysepose. Låget på kassen skal kunne lukkes, og kassen må max. veje 4 kg. Der er ikke loft over, hvor mange gange du må bestille afhentning pr. år.
 2. Skriv dit navn og adresse på kassens label og stil kassen ud ved siden af din affaldsbeholder. Skraldemanden bytter til en ny kasse, når han henter den, du har fyldt. 
 3. Afhentning af kassen foregår i forbindelse med din almindelige tømmedag for mad- og restaffald. Du skal bestille afhentning senest tre dage før din tømmedag.

Vi kalder det 'en grå kasse til farligt affald', men i praksis må du komme fire typer affald i kassen. Batterier og lyskilder skal lægges i klare fryseposer:

 1. Farligt affald, der udgør fare for sundhed og/eller miljø, hvis det bliver hældt i kloak eller restaffald. Du må komme farligt affald i mindre mængder i kassen. Det kan fx være tomme håndspritflasker, printerpatroner, neglelak, spraydåser og små malerbøtter. Der må gerne være indhold i beholderne.

 2. Småt elektronik, ikke større end 50 cm, der både indeholder materialer værd at genanvende (som guld, sølv og kobber) og problematiske stoffer som bly og kviksølv, der skal gennemgå en miljømæssig korrekt behandling af producenterne. Du kan således aflevere udstyr som mobiltelefoner, blinkesko, el-tandbørster og barbermaskiner.

 3. Batterier, der både indeholder råstoffer, som skal genanvendes, og også indeholder farlige stoffer som kviksølv og cadmium. Det er vigtigt, at batterier udsorteres og ikke havner i andre affaldsfraktioner hos husholdningerne af hensyn til både miljø og sikkerhed. Særligt de såkaldte lithium-ion batterier kan udgøre en sikkerhedsrisiko, hvis de havner i andre fraktioner, som ikke indsamles lige så nænsomt som det farlige affald, da de mange stød og bump som affaldet kan udsættes for, i nogle tilfælde kan forårsage, at batterierne selvantænder. Du kan aflevere batterier, der fx kommer fra høreapparater, legetøj, fødselsdagskort med lyd. Alle skal samles i en pose, inden de lægges i kassen.

 4. Små lyskilder, fx elsparepærer, LED-lys, mindre lysstofrør, indeholder blandt andet kviksølv. Lyskilderne skal lægges i en pose, inden de puttes i kassen.

Kassen må max veje 4 kg., når den bliver stillet ud til afhentning.

Alternative muligheder:
Du kan også bruge genbrugspladsen og låget på affaldsbeholderen

Batterier og småt elektronik kan du også aflevere på låget af affaldsbeholderen, så længe mængde og størrelse på affaldet ikke overstiger en 4-liters klar frysepose. Farligt affald og elsparepærer kan du også komme af med på genbrugspladsen.

Du har med andre ord:

 • To muligheder for at aflevere farligt affald og elsparepærer 
 • Tre muligheder for at aflevere batterier og småt elektronik

Når du har bestilt afhentning af farligt affald, skal du sætte din grå kasse ud til din affaldsbeholder med mad- og restaffald.

 • Kassen er på 25 liter, og når den bliver stillet ud til afhentning må den max veje 4 kg.
 • Hver kasse har et klistermærke på låget, hvor du skal udfylde dit navn og din adresse.

Skraldemanden tager din kasse med og sætter en ny kasse til farligt affald, når han tømmer din beholder til mad- og restaffald.

 

Den grå kasse skal blive derhjemme

Den grå kasse hører til derhjemme. Tager du den med på genbrugspladsen, så husk at få den med retur. Vi bytter kun kassen ud, når du foretager afhentning gennem bestillingssystemet. 

Måske har du stadig den røde kasse stående derhjemme fra den tidligere ordning til farligt affald? Den kan du ikke få hentet af skraldebilen med den nye ordning. Men du kan bruge den røde kasse til at transportere dit farlige affald til aflevering på genbrugspladsen, fx hvis du store spande med malingrester.

Med regeringens klimaplan og krav om husstandsindsamling af farligt affald har vi nu mulighed for at starte forfra og gentænke ordningen, så den opfylder alle gældende krav.

 • Muligheden for at få hentet den røde problemkasse blev afskaffet i 2016 på grund af håndterings-, arbejdsmiljø- og økonomiske udfordringer.
 • Kassen blev ikke kun brugt til farligt affald, men også til andet problemaffald som fx elektronik, batterier, metal, pvc, lyskilder, stikkende og skærende genstande osv.
 • Og da de røde problemkasser ikke kun indeholdt farligt affald var ordningen i konflikt med gældende regler for transport af farligt affald – og vi havde ikke tilfredsstillende arbejdsmiljømæssige forhold for de ansatte, der skulle håndtere det farlige affald.

Alle husstande i Danmark skal have mulighed for at få hentet 10 typer affald tæt på hjemmet.

Husstandsindsamlingen gælder i alle kommuner og er vedtaget i regeringens klimaplan for en grøn affaldssektor i 2020.

Se de 9 andre typer affald, du kan få hentet derhjemme.

 

Hvad med den røde problemkasse?

Hvis du har en rød kasse fra den tidligere ordning til farligt affald, kan du bruge den til at transportere det farlige affald, som du selv afleverer på genbrugspladsen, fx malingrester i store spande.

I 2016 blev den røde problemkasse afskaffet i Kolding Kommune på grund af håndterings-, arbejdsmiljø- og økonomiske udfordringer. Med regeringens klimaplan og krav om husstandsindsamling af farligt affald har vi nu mulighed for at starte forfra og gentænke ordningen, så den opfylder alle gældende krav.

Vi henter kun grå kasser med farligt affald på de adresser, du kan finde i bestillingsformularen. Virksomheder kan ikke få hentet farligt affald. 

Hvis du ikke kan finde din adresse, kan det være, at du du bor et sted, hvor der er fælles indsamling. Kontakt din udlejer for at høre mere.

Har du spørgsmål, så kontakt Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk

Hvis du er fritaget for digital post, kan du bestille afhentning af farligt affald ved at ringe til Redux – Affald og Genbrug på telefon 79 79 71 00.


Afhentning hos lejere i etagebyggeri

 

Bor du til leje i etagebyggeri, skal du også bestille afhentning af den grå kasse til farligt affald her på siden.

Hvis ikke du kan fremsøge din adresse i formularen, kan det skyldes, at dine affaldsbeholdere til mad- og restaffald kun er tilmeldt på en enkelt af adresserne i din boligforening. Det betyder, at du skal bestille afhentning til netop den adresse som dine affaldsbeholdere er registreret på.

Sådan finder du den adresse, dine affaldsbeholdere er tilmeldt:

 1. Gå hen hvor dine affaldsbeholdere er placeret. 
 2. Find et lille klistermærke på siden af affaldsbeholderne. Her vil adressen fremgå. Se hvordan du finder klistermærket på billederne herunder.
 3. Nu kan du bruge formularen og bestille afhentning af den grå kasse. 
 4. Husk at det er dit ansvar at stille den grå kasse ned ved siden af affaldsbeholderne senest kl. 6 på afhentningsdagen og tage den tomme kasse, skraldemanden stiller til dig, med retur. 

 

 

Udfyld formularen og bestil afhentning af farligt affald