Miljøstationens beholdere tømmes efter behov. Vær opmærksom på, at de enkelte typer affald tømmes af to forskellige lastbiler. Så selvom beholderen til glas er tømt, kan den til plastik godt være fyldt et par dage endnu.

Hvad kan man aflevere i en miljøstation?
Papir: Alt rent og tørt papir. Fx aviser, kuverter, brochurer, printerpapir, ugeblade og magasiner.

Glas: Vinflasker, syltetøjsglas, drikkeglas og andre små glas. Det skal synligt rent og gerne med låg på

 

Hård plast: Dunke, plastflasker, bøtter og bakker – tomt, rent, tørt.

Metal: Øl- og sodavandsdåser, foliebakker, konservesdåser, stanniol – uden madrester

Du kan aflevere papir, metal, glas og hård plastik til genbrug tæt på, hvor du bor.

En miljøstation består som standard af:

  • 2 beholdere til hård plastik
  • 1 beholder til glas
  • 1 beholder til metal
  • 1 beholder til papir

Log på Mit Affald og se, om din adresse er tilmeldt som bruger af en miljøstation. 

 

Se et kort over alle miljøstationer i Kolding Kommune.

 

Miljøstationer tømmes af kommunen efter behov. Vær opmærksom på, at de enkelte typer affald tømmes af to forskellige lastbiler. Så selvom beholderen til glas er tømt, kan den til plastik godt være fyldt et par dage endnu.

Kontakt Redux – Affald og Genbrug på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis der er brug for, at vi kigger forbi en ekstra gang med tømmevognen, det kan fx være efter en vejfest, hvor der er mere i beholderne, end der plejer.

 

Miljøstationerne er typisk etableret efter ønske fra borgerne i et område, der gerne vil kunne aflevere materialer til genbrug tæt på hjemmet.

 

Der er basis for at sætte en miljøstation op, hvis 10-15 husstande er med på ideen. Det koster ikke noget at få en aftale om en ny miljøstation eller ekstra i affaldsgebyr.

 

Hvis miljøstationen står på privat grund eller fællesareal, skal brugerne selv sørge for at holde standplads og adgangsvej ren – og bevoksningen klippet. Når der er sne og frost, skal borgerne salte og rydde.


Læs mere om, hvordan I får en miljøstation i nabolaget.

 

Vedligeholdelse og renholdelse

Hvis miljøstationen er placeret på privat areal eller fællesareal, skal de tilsluttede husstande i fællesskab:

- Renholde standplads og adgangsvej
- Klippe nedhængende bevoksning på standplads og adgangsvej, så der er 2 meters frihøjde
- Rydde for sne om vinteren og gruse/salte adgangsvejen, når det er glat

Hvis miljøstationen er placeret på privat areal eller fællesareal, er det op til de tilsluttede husstande at blive enige om en eventuel flytning og ny placering af stationen. Redux skal godkende den nye placering.

 

Hvis miljøstationen er placeret på offentligt areal, træffer Redux beslutning om eventuel flytning.

 

En miljøstation kan nedlægges, hvis de tilsluttede husstande ønsker det. Hvis en miljøstation på privat grund ikke længere accepteres af ejeren, skal den flyttes. Er det ikke er muligt at finde en anden placering, nedlægges miljøstationen.

 

Redux kan nedlægge en miljøstation, hvis den ikke benyttes eller vedligeholdes.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey