Indretningen af standpladsen kan se ud på mange måder.

Hvad kan man aflevere i en miljøstation?
Papir: Alt rent og tørt papir. Fx aviser, kuverter, brochurer, printerpapir, ugeblade og magasiner.

Glas:
Vinflasker, syltetøjsglas, drikkeglas og andre små glas. Det skal være rengjort.


Hård plast:
Dunke, plastflasker, bøtter og bakker – tomt, rent, tørt.

Metal:
Øl- og sodavandsdåser, foliebakker, konservesdåser, stanniol – uden madrester

Redux sætter gerne en miljøstation op, hvis du og dine naboer kan finde en placering til de fem beholdere i miljøstationen. I skal samle 10-15 husstande. Det koster ikke noget ud over hjælp til at etablere standpladsen. Jeres affaldsgebyr stiger heller ikke.

 1. Snak med dine naboer. Når 10-15 husstande er med på ideen, er der basis for at etablere en miljøstation. Når aftalen om placering af miljøstationen er på plads, skal du og dine naboer printe og udfylde denne  pdfMiljøstationsaftale103.81 KB og sende den til Redux – Affald og Genbrug på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..  
 2. Redux kontakter jer for at lave den endelige aftale om placering og etablering af miljøstationen.
 3. Du og dine naboer skal stå for at gøre standpladsen klar: Måske skal buske beskæres, så der bliver frihøjde på pladsen omkring beholderne. I skal også sørge for, at der bliver lagt fliser på området. Redux leverer fliser og sand til arbejdet. Desuden etablerer Redux en nedkørselsrampe ved kantstenen, hvis det er nødvendigt. Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux. Så sørger vi for levering af beholderne.

En miljøstation har en standard på:

 • 2 beholdere til plastik
 • 1 beholder til flasker
 • 1 beholder til papir
 • 1 beholder til metal

I nogle tilfælde kan det være fornuftigt at stille en ekstra beholder op til den type affald, som der er mest af på lige præcis jeres miljøstation. Der skal selvfølgelig være plads nok. Aftal nærmere med Redux.

Miljøstationens standplads og adgangsvej skal overholde Arbejdstilsynets regler om skraldemandens arbejdsmiljø.

Det betyder, at:

 • Hele standpladsen skal have fliser eller anden fast belægning
 • Der skal være 90 cm bred kørefast belægning (fliser eller lign.) på hele adgangsvejen
 • Der må ikke være trin eller stigning
 • Frihøjden skal være mindst 2 meter. Det vil sige fri passage i hele højden uden at ramme loft, træer, grene osv.
 • Hvis der er døre eller låger, skal de selv kunne blive stående åbne.

Miljøstationer tømmes af kommunen efter behov. Vær opmærksom på, at de enkelte typer affald tømmes af to forskellige lastbiler. Så selvom beholderen til glas er tømt, kan den til plastik godt være fyldt et par dage endnu.

Hvis der med tiden bliver flere brugere af miljøstationen, tømmes beholderne automatisk oftere. Tømningssystemet regner selv ud, hvor store mængder materiale, der forventes i lige præcis jeres miljøstation. Derfor kan der sagtens tilsluttes flere husstande efter oprettelsen, uden at der skal stilles flere beholdere op.

De tilsluttede husstande skal i fællesskab sørge for at:

 • Renholde standplads og adgangsvej
 • Beskære beplantning på standplads og adgangsvej, så der er to meters frihøjde
 • Rydde for sne om vinteren og gruse/salte adgangsvejen, når det er glat.
 • Hvis miljøstationen er placeret på privat areal eller fællesareal, er det op til de tilsluttede husstande at blive enige om en eventuel flytning og ny placering af stationen. Redux skal godkende den nye placering.
 • Hvis miljøstationen er placeret på offentligt areal, træffer Redux beslutning om eventuel flytning.
 • En miljøstation kan nedlægges, hvis de tilsluttede husstande ønsker det. Hvis en miljøstation på privat grund ikke længere accepteres af ejeren, skal den flyttes. Er det ikke er muligt at finde en anden placering, nedlægges miljøstationen.
 • Redux kan nedlægge en miljøstation, hvis den ikke benyttes eller vedligeholdes.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey