Skip til hoved indholdet

Sådan bliver dit affaldsgebyr fastsat

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet.

 

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2021 er fastsat i henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019.

Forudsætninger for beregningen af affaldsgebyret bygger på:

 • Alle oplysninger hentes fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt ejendomsregistret
  (ESR) og Ejendom og Miljødatabasen (E&M).
 • Registreringer af kolonihaver er baseret på oplysninger fra den enkelte
  haveforening/kolonihaveforening og By- og Udviklingsforvaltningen.
 • Ejer af ejendomme har pligt til at ændre i BBR, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
 • Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de opkrævede gebyrer stemmer overens med de
  faktiske forhold på ejendommen herunder størrelsen på affaldsbeholdere, samt at antallet
  af affaldsbeholdere er korrekte.
 • Affaldsgebyrerne opkræves over ejendomsskattebilletten. I henhold til
  affaldsbekendtgørelsen kan affaldsgebyrerne opkræves som ét eller flere samlede gebyrer.
 • Alle ejendomme herunder kolonihaver og ubeboede ejendomme skal være pålignet et
  gebyr for administration og et gebyr for lukkede deponier og bygninger mv.
 • Alle beboede ejendomme skal ud over gebyr for administration og gebyr for lukkede
  deponier og bygninger mv. være pålignet gebyr for brug af Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstation, farligt affald, genbrugsplads, tømningsgebyr for mad- og restaffald samt gebyr til hensættelse til
  klimaaftalen.
 • Alle sommerhuse skal opkræves gebyr for administration, lukkede deponier og bygninger mv., brug af Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstation, farligt affald, genbrugsplads, tømningsgebyr for mad- og restaffald med enten sommerhustømning eller helårstømning og gebyr til hensættelse til klimaaftalen.
 • Alle beboede ejendomme skal være minimum tilmeldt med en 240 L todelt beholder eller

 • der kan vælges alternative løsninger:
 • Det er ikke muligt at have en kombination af beholder og sæk.

 • To eller flere beboelsesenheder i samme boligområde, kan gå sammen om en beholder til madaffald og restaffald. Opkrævning sker ved fordeling af tømningsgebyret på hver enkelt ejendom (fællesløsning).

 • Rest - og madaffaldsbeholdere skal tømmes mindst hver anden uge.

 • Der kan mod betaling tømmes 1, 2 eller 3 gange pr. uge.

 • Nedgravede beholdere til rest – og madaffald eller genbrug kan tømmes med andre intervaller. Tømningsgebyret opkræves via ejendomsskattebilletten.

 

Følgende beholdertyper kan vælges:

Restaffald

 • Rest 140L
 • Rest 190L
 • Rest 240L
 • Rest 400L
 • Rest 600L glasfiber
 • Rest 660L
 • Rest 770L

Madaffald

 • Madaffald 140L
 • Madaffald 190L
 • Madaffald 240L
 • Madaffald 400L

To-delt restaffald og madaffald

 • 2-delt 240L
 • 2-delt 370L


Sækkeløsning

 • Madaffald 90 L
 • Rest 130 L


Følgende tømmefrekvens kan vælges for helårsboliger:

 • Ugetømning
 • 14-dagstømning

Følgende tømmefrekvens kan vælges for sommerhuse:

 • Sommerhustømning 32 gange pr. år
 • Sommerhustømning 19 gange pr. år
 • Helårstømning hver 14. dag
 • Helårstømning hver uge

Størrelsen på dit affaldsgebyr fastsættes ud for størrelsen på din bolig

Det betyder noget for dit affaldsgebyr, om du bor på kollegium eller i parcelhus. Det ordinære affaldsgebyr bliver ganget med en faktor afhængig af boligtype. Du kan se hvilken faktor, der gælder for din husstand herunder.  

 • Villa/stuehus bliver også benævnt fritliggende enfamilieshus. Betegnelsen dækker over parcelhuse, seniorbofællesskaber med fritliggende huse, husbåde til beboelse og stuehuse til landbrug. 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 liter to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 1 i forhold til affaldsgebyrets størrelse. Således udgør betalingen den fulde pris af affaldsgebyret for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Udlejning af værelser

Hvis du lejer et eller flere værelser ud, vil hver lejer blive opkrævet en faktor 0,2 i forhold til det ordinære affaldsgebyr. 

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Rækkehuse dækker over betegnelsen: kædehuse, klyngehuse og dobbelthuse.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,9 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Denne kategori dækker over etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familieshus, ejerlejligheder, seniorbofællesskaber 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,7 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Området dækker ungdomsboliger, ældreboliger og boliger på plejehjem. 
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,6 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Værelser

Hvis du lejer et værelse i denne type bolig, vil du som lejer blive opkrævet en faktor 0,2 i forhold til det ordinære affaldsgebyr. 

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

Der er ikke registreret beboelse i et kolonihavehus. Det vurderes derfor, at der ikke er stor affaldsproduktion. 

Kolonihaver har en faktor 0,2 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration

Kolonihaver er ikke omfattet af ordning til Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstationer og genbrugs-øer, farligt affald og genbrugsplads.

Kolonihaver er ikke omfattet af ordningen for madaffald og restaffald. 

 • Værelser dækker over kollegieværelser, klubværelser og enkeltværelser, fx i boliger, hvor lejerne deler køkken, bad og toilet.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,2 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,6 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

 

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

Ubeboede ejendomme har en faktor 0,2 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration

Ubeboede ejendomme er ikke omfattet af ordning til Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstationer og genbrugs-øer, farligt affald og genbrugsplads.

Ubeboede ejendomme er heller ikke omfattet af ordningen for madaffald og restaffald. 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,7 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 1 i forhold til affaldsgebyrets størrelse. Således udgør betalingen den fulde pris af affaldsgebyret for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,9 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr.