Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Sådan bliver dit affaldsgebyr fastsat

Takster og gebyrer på affaldsområdet fastsættes hvert år og godkendes af byrådet.

 

Affaldsgebyret i 2022

Forudsætninger og principper for affaldsgebyrer for private husstande i Kolding Kommune 2022 er fastsat i henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 8. december 2020.

Forudsætninger for beregningen af dit affaldsgebyr i 2022 bygger på:

 • Alle oplysninger hentes fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) samt ejendomsregistret
  (ESR) og Ejendom og Miljødatabasen (E&M).
 • Registreringer af kolonihaver er baseret på oplysninger fra den enkelte
  haveforening/kolonihaveforening og By- og Udviklingsforvaltningen.
 • Ejer af ejendomme har pligt til at ændre i BBR, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
 • Det er ejerens ansvar at kontrollere, at de opkrævede gebyrer stemmer overens med de
  faktiske forhold på ejendommen herunder størrelsen på affaldsbeholdere, samt at antallet
  af affaldsbeholdere er korrekte.
 • Affaldsgebyrerne opkræves over ejendomsskattebilletten. I henhold til
  affaldsbekendtgørelsen kan affaldsgebyrerne opkræves som ét eller flere samlede gebyrer.
 • Alle ejendomme herunder sommerhuse, kolonihaver og ubeboede ejendomme skal være pålignet et
  gebyr for administration og et gebyr for lukkede deponier og bygninger mv.
 • Alle beboede ejendomme skal opkræves gebyr for administration, gebyr for lukkede deponier og bygninger, gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation/genbrugs-ø, gebyr for farligt affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med helårsboligtømning. 
 • Alle sommerhuse skal opkræves gebyr for administration, lukkede deponier og bygninger, gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation/genbrugs-ø, gebyr for farligt affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med sommerhustømning.
 • Alle kolonihaver skal opkræves gebyr for administration, lukkede deponier og bygninger, gebyr for Genbrugsbilen (tidligere storskrald), gebyr for miljøstation/genbrugs-ø, gebyr for farligt affald, gebyr for genbrugsplads, gebyr for hensættelse til klimaaftalen og tømningsgebyr for mad- og restaffald med kolonihavetømning.
 • Alle beboede ejendomme skal være minimum tilmeldt med en 240 L todelt beholder eller

 • der kan vælges alternative løsninger:
  • en sækkeløsning (består af 2 sække, hhv. 1 sæk til 90 L madaffald og 1 sæk til 130 L restaffald),
  • andre beholderstørrelser eller
  • tilslutning til fællesløsning for madaffald og restaffald (to eller flere husstande kan være fælles om at dele affaldsbeholdere til restaffald og madaffald).

 • Det er ikke muligt at have en kombination af affaldsbeholder og sæk.

 • To eller flere beboelsesenheder i samme boligområde kan gå sammen om en affaldsbeholder til madaffald og restaffald. Opkrævning sker ved fordeling af tømningsgebyret på hver enkelt ejendom (fællesløsning).

 • Rest - og madaffaldsbeholdere skal tømmes mindst hver 14. dag.
  Der kan mod betaling ved helårsbolig tømmes 1, 2 eller 3 gange pr. uge.
 • Der kan mod betaling ved sommerhus tømmes 19 uger, 26 uger, 32 uger eller 52 uger.
 • Der kan mod betaling ved kolonihave tømmes 1 gang pr. uge eller hver 14. dag. 
 • Nedgravede beholdere til rest- og madaffald eller genbrug kan tømmes med andre intervaller. Tømningsgebyret opkræves via ejendomsskattebilletten.

 

Følgende affaldsbeholdertyper kan vælges:

Restaffald

 • 140 liter restaffald
 • 190 liter restaffald
 • 240 liter restaffald
 • 400 liter restaffald
 • 660 liter restaffald
 • 770 liter restaffald

Madaffald

 • 140 liter madaffald
 • 190 liter madaffald
 • 240 liter madaffald
 • 400 liter madaffald

To-delt restaffald og madaffald

 • 2-delt 240 liter 
 • 2-delt 370 liter


Sækkeløsning

 • 90 liter sæk til madaffald
 • 130 liter sæk til restaffald


Følgende tømmefrekvens kan vælges for helårsboliger:

 • Ugetømning
 • 14-dagstømning
 • Tømning 2 x ugentligt
 • Tømning 3 x ugentligt

Følgende tømmefrekvens kan vælges for sommerhuse:

 • Sommerhustømning 19 gange pr. år
 • Sommerhustømning 26 gange pr. år
 • Sommerhustømning 32 gange pr. år
 • Sommerhustømning 52 gange pr. år

Følgende tømmefrekvens kan vælges for kolonihaver:

 • Kolonihavetømning hver uge
 • Kolonihavetømning hver 14. dag

Størrelsen på dit affaldsgebyr fastsættes ud for størrelsen på din bolig

Det betyder noget for dit affaldsgebyr, om du bor på kollegium eller i parcelhus. Det ordinære affaldsgebyr bliver ganget med en faktor afhængig af boligtype. Du kan se hvilken faktor, der gælder for din husstand herunder.  

 • Villa/stuehus bliver også benævnt fritliggende enfamilieshus. Betegnelsen dækker over parcelhuse, seniorbofællesskaber med fritliggende huse, husbåde til beboelse og stuehuse til landbrug. 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 liter to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald eller tømning 2 eller 3 gange ugentligt. 

Husstanden har en faktor 1 i forhold til affaldsgebyrets størrelse. Således udgør betalingen den fulde pris af affaldsgebyret for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 214 kr. 
 • Genbrugsplads: 1.164 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 102 kr.
 • Farligt affald: 192 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 210 kr.
 • Administration: 360 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 249 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Udlejning af værelser

Hvis du lejer et eller flere værelser ud, vil hver lejer blive opkrævet en faktor 0,2 i forhold til det ordinære affaldsgebyr. 

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Rækkehuse dækker over betegnelsen: kædehuse, klyngehuse og dobbelthuse.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald eller tømning 2 eller 3 gange ugentligt. 

Husstanden har en faktor 0,9 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 192 kr.
 • Genbrugsplads: 1.047 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 91 kr.
 • Farligt affald: 173 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 189 kr.
 • Administration: 324 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 224 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Se det aktuelle affaldsgebyr. 

 • Denne kategori dækker over etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familieshus, ejerlejligheder, seniorbofællesskaber 
 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder.
 • Der kan vælges uge eller 14. dagstømning af madaffald og restaffald eller tømning 2 eller 3 gange ugentligt. 

Husstanden har en faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 175 kr.
 • Genbrugsplads: 815 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 71 kr.
 • Farligt affald: 135 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 147 kr.
 • Administration: 252 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 174 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Se det aktuelle affaldsgebyr for etageboliger.

 • Området dækker ungdomsboliger, ældreboliger og boliger på plejehjem. 
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 128 kr.
 • Genbrugsplads: 698 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr.
 • Farligt affald: 115 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 126 kr.
 • Administration: 216 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 149 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Værelser

Hvis du lejer et værelse i denne type bolig, vil du som lejer blive opkrævet en faktor 0,2 i forhold til det ordinære affaldsgebyr. 

Se det aktuelle affaldsgebyr for ældreboliger og ungdomsboliger. 

 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges kolonihavetømning af madaffald og restaffald hver uge eller hver 14. dag

Som ejer af en kolonihave, bliver du opkrævet for den periode, der er ophold på matriklen, det vil sige for et halvt år. Kolonihaver har en faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 21 kr.
 • Genbrugsplads: 116 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 10 kr.
 • Farligt affald: 19 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 21 kr.
 • Administration: 36 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 25 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.
 • Værelser dækker over kollegieværelser, klubværelser og enkeltværelser, fx i boliger, hvor lejerne deler køkken, bad og toilet.
 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder

Husstanden har en faktor 0,2 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 43 kr.
 • Genbrugsplads: 233 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 20 kr.
 • Farligt affald: 18 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 21 kr.
 • Administration: 36 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 50 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

Se det aktuelle affaldsgebyr for værelser. 

 • Husstande af denne type skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Der kan vælges sommerhustømning af madaffald og restaffald 19, 26, 32 eller 52 gange pr. år. 

Husstanden har en faktor 0,6 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer: 128 kr.
 • Genbrugsplads: 698 kr.
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald): 61 kr.
 • Farligt affald: 115 kr.
 • Bygninger og lukkede deponier: 126 kr.
 • Administration: 216 kr.
 • Hensættelse til klimaaftalen: 149 kr.
 • Tømmegebyr for madaffald og restaffald. Tømmegebyret varierer en del, for det er afhængig af både størrelsen på din affaldsbeholder og hvor ofte, skraldemanden kommer forbi. Desuden deles gebyret mellem husholdningerne, hvis I er flere, der deler affaldsbeholderne.

 

Se det aktuelle affaldsgebyr for sommerhuse. 

Affaldsgebyrets størrelse for ubeboede ejendomme afhænger af typen af husstand. Gebyret dækker:

 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration

Se faktoren under de enkelte husstandstyper her på siden.

Ubeboede ejendomme er ikke omfattet af ordningerne Genbrugsbilen (tidligere storskrald), miljøstationer og genbrugs-øer, farligt affald og genbrugsplads.

Ubeboede ejendomme er heller ikke omfattet af ordningen for madaffald og restaffald. 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,7 af det ordinære affaldsgebyr for villaer:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr for etageboliger (bolig og erhverv). 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 1 i forhold til affaldsgebyrets størrelse. Således udgør betalingen den fulde pris af affaldsgebyret for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr for parcelhuse (bolig og erhverv). 

 • Husstanden skal som minimum have en 240 L to-delt affaldsbeholder
 • Erhverv betaler affaldsgebyrer ud fra bestemmelser for virksomheder
 • Erhverv kan ikke have indsamling af madaffald i den kommunale løsning.

Husstanden har en faktor 0,9 i forhold til affaldsgebyrets størrelse for:

 • Miljøstationer og genbrugs-øer
 • Genbrugsplads
 • Genbrugsbilen (tidligere storskrald)
 • Farligt affald
 • Bygninger og lukkede deponier
 • Administration
 • Hensættelse til klimaaftalen.

Se det aktuelle affaldsgebyr.