Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Regler og fakta om affaldsområdet Affald og genbrug i tal og procent

Affald og genbrug i tal og procent

Ejere og lejere i Kolding Kommune gør sig umage med at sortere affald i køkkener og garager. 

Det kan man læse i den årlige Bæredygtighedsredegørelse, som afdelingen Redux - Affald og Genbrug står bag. 

Det betyder, at der bliver løftet mere ud af forbrændingsanlægget. I stedet har affaldet kurs mod genanvendelse.

 • I 2021 lå genanvendelsesprocenten på 58 % på syv typer af det mest almindelige husholdningsaffald (papir, pap, plastik, glas, metal, træ og madaffald). Det er især indsamling af madaffald, som blev færdigudrullet i Kolding Kommune i 2020, der har haft betydning for den store ændring.
 • De 58 % dækker kun over de syv mest almindelige typer affald. Totalt set, inklusiv fx haveaffald, murbrokker mv, sendte Kolding Kommune 73 % til genanvendelse i 2021 – det er 11 % mere i forhold til 2019.

Tallene kan du læse i rapporten ’Bæredygtighedsredegørelse 2021’, som Kolding Kommunes afdeling Redux – Affald og Genbrug udsender en gang om året. 

Mængden af affald stiger

Dykker du ned i rapporten, kan du se, at mængden af affald er stigende i Kolding Kommune.

En del af de stigende mængder kan forklares med, at flere borgere gik i gang med byggeprojekter under corona-nedlukningerne. Men kurven skal knækkes, og der er flere initiativer i gang for at bremse mængden af affald i kommunen.

De initiativer er at finde i Kolding Kommunes affaldsplan.

Hvad er genanvendelsesprocenten?

 • Genanvendelsesprocenten, eller Bilag-5-procenten, er én måde at vurdere kommunernes indsats med at øge affald indsamlet med henblik på genanvendelse fra husholdninger.
 • Begrebet Bilag-5-procenten kan føres tilbage til regeringens strategi fra 2014’Danmark uden affald - ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018’.
 • I strategien blev der fastlagt en målsætning om, at mindst 50 % af følgende syv fokusfraktioner skal indsamles til genanvendelse i 2022.

Genanvendelsesprocenten er målt på de syv mest almindelige typer affald, borgerne skiller sig af med:

 1. papir
 2. pap
 3. plastik
 4. glas
 5. metal
 6. træ
 7. organisk (mad)affald.

 

 

Hvor kommer tallene fra?

Tallene er hentet fraaffaldsviden.dk,

en videndelingsportal for kommuner og affaldsselskaber i Danmark. Kommunerne leverer selv aktuelle data ind til portalen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje