Skip til hoved indholdet

Glas - affaldets vej

Her finder du din guide til affald med husholdningsglas. Fra du sorterer derhjemme til glassets videre rejse mod at blive anvendt igen. Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer glasaffaldets rejse. 

Hvad er glasaffald


Glasaffald er enhver form for glas, der er blevet kasseret eller affaldet. Dette kan omfatte ting som flasker, krukker, vinduesglas, og andre genstande, der er lavet af glas.

Emballagen skal være tømt og skrabet rent for mad- eller drikkevarer. Glasset behøver ikke være rengjort.


Eksempler på glasaffald

Du kan aflevere glas uanset farve, med eller uden mærkater, plastovertræk mv.

 • Glasflasker (uden pant)
 • Konservesglas
 • Glasemballage
 • Drikkeglas
 • Vitaminglas 
 • Medicinglas der er fuldstændig tømt for indhold (evt. indhold afleveres på apoteket)
 • Glasskår fra alle ovenståendeEksempler på noget, der ikke er glasaffald

Disse materialer kan indeholde uønskede stoffer som giver problemer i genanvendelsen:

 • Porcelæn (sorteres i containeren 'Sanitet og porcelæn' på genbrugsplads)
 • Planglas (sorteres i containeren 'Fladt glas' på genbrugsplads)
 • Keramik/stentøj (sorteres i containeren 'Sanitet og porcelæn' på genbrugsplads)
 • Kemikalieflasker (til farligt affald, brug fx den
 • grå kasse derhjemme)
 • Spejle (sorteres i containeren 'Fladt glas' på genbrugsplads)
 • Elpærer (til farligt affald, brug fx den grå kasse derhjemme)
 • Ildfast glas, fx ovnfaste fade (på genbrugsplads)


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dit glasaffald

Du kan komme af med husholdningsglas på følgende måder:

 

Det er i skrivende stund, juli 2023, virksomheden Reiling Glasrecycling, der modtager husholdningsglas fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse af glas på dens hjemmeside.Video: Hvad sker der med glasaffaldet?

Glasaffald bliver genanvendt til nye glasprodukter. Denne video viser, hvad der sker med husholdningsglas, efter du har sorteret det derhjemme:

 • Glas er en af de typer affald, der har været indsamlet til genanvendelse meget længe.

 • Det indsamlede glas har generelt en høj kvalitet.

 • Der er sket et skift fra, at der hovedsageligt var tale om glasflasker til direkte genbrug til, at det meste glas i dag bliver knust og smeltet om til nye glasprodukter. 

 • Glas afsættes til genanvendelse både i Danmark og udlandet. Der findes få virksomheder, der forbereder hele flasker til genbrug, men det er et marked, der næsten er forsvundet, også for glasflasker i pantsystemet.

Glasaffald i tal: Så meget samler vi ind i Kolding Kommune

Mængden af glasaffald ligger stabilt i Kolding Kommune

 • 2022: 1.804 ton glasaffald
 • 2021: 1.848 ton glasaffald
 • 2020: 1.852 ton glasaffald
 • 2019: 1.714 ton glasaffald

Vi genanvender cirka 93 procent af glasaffaldet (se mere i Redux' Bæredygtighedsredegørelse fra 2021).


Glasaffaldets placering i affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden.

Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.Lovgivning om glasaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også glasaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er glasaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for glasaffald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje