Skip til hoved indholdet

Mad- og drikkekartoner - affaldets vej

Her finder du din guide til Mad- og drikkekartoner. Alt lige fra hvordan du kommer af med dine Mad- og drikkekartoner, hvad der sker med papiraffaldet til lovgivningen omkring Mad- og drikkekartoner.

Hvad er mad- og drikkekartonerHvor ren skal kartonen være?

Når du afleverer kartonen, skal emballagen være tømt og (så vidt muligt) skrabet ren. Men du behøver ikke at skylle dine kartoner med vand. Det er nok, at du har forsøgt at trykke mest muligt indhold ud af dem.

Behandlingsanlæggene, der håndterer kartonerne, kan nemlig uden problemer håndtere mindre mængder madrester i deres industrielle proces. Men skrabede kartoner er en god ide, for især i indsamlingsleddet og i forbindelse med opbevaring af kartonerne kan for store mængder restindhold betyde, at affaldet lugter - og så er der fare for, at rotterne kommer Desuden skal kartonerne tømmes for at tage mest muligt hensyn til det personale, der flytter rundt på affaldet.

Hvis din karton er meget snasket, kan du fortsat smide den i skraldeposen. Men din skraldepose - og dermed din karton - ender så i forbrændingsanlægget. Dermed ryger kartonen et trin ned i affaldshierarkiet, fra genanvendelse af kartonen til energiudnyttelse.


Eksempler på mad- og drikkekartoner

  • Mælke- og yoghurtkartoner
  • Kartoner til drikke, fx juice, saft og lignende
  • Kartoner til mad, fx flåede tomater, bønner og lignende


Eksempler på noget, der ikke er mad- og drikkekartoner

  • Rosinæsker og pizzabakker (ofte snasket, sorteres som restaffald)
  • Papkrus og andet plastbelagt pap (sorteres som restaffald)
  • Emballageposer der består af flere typer materialer, fx kaffeposer og chipsposer (sorteres som restaffald medmindre andet er angivet på posen)
  • Rent pap (sorteres som pap)


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dine mad- og drikkekartonerHvad sker der med mad- og drikkekartoner?

Når vi skal sortere mad- og drikkekartoner fra restaffaldet, handler det om, at dele af kartonerne kan blive genanvendt.

Mad- og drikkekartoner bevæger sig således et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse.

Størstedelen af kartonen genanvendes. De oparbejdede kartonfibre kan ikke indgå i nye mad- og drikkekartoner, men fibrene er attraktive til genanvendelse og bliver typisk brugt i andre typer af emballagepap/karton.

Mad- og drikkekartoner er igennem mange år blevet indsamlet og genanvendt rundt omkring i Europa.

Emballagen kan generelt afsættes til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg til genanvendelse. Der findes lige nu ikke behandlingskapacitet i Danmark, men det forventes, at de mængder vi kommer til at indsamle vil have en positiv indvirkning på markedet og dermed gøre det muligt at etablere anlæg til både sortering og genanvendelse.

I Danmark er der meget begrænset erfaring med at indsamle og genanvende fraktionen, og det vil for langt de fleste borgere være nyt at skulle sortere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse, som ellers før skulle sorteres til restaffald og dermed afsættes til forbrænding.

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

 


Mad- og drikkekarton affalds placering i affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden.

Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.Lovgivning om mad- og drikkekarton affald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også mad- og drikkekarton affald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er mad- og drikkekarton affald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for mad- og drikkekarton affald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje