Skip til hoved indholdet

Metal - affaldets vej

Her finder du din guide til metalaffald. Fra du sorterer derhjemme til metallets videre rejse mod at blive til nye metalprodukter. Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer metalaffaldets rejse. 


Hvad er metalaffald

Metaffald er enhver form for affald, der består hovedsageligt af metal eller indeholder en betydelig mængde metal. Emballagen skal være tømt og så vidt muligt skrabet rent. Metallet behøver ikke være vasket. 

Du må gerne sortere sammensatte materialer til metal, så fx kan et sammensat produkt af metal/træ eller metal/plast (det kunne være en bøjle) godt sorteres som metal, men prøv om du kan skille genstanden fra hinanden inden sortering. 
Eksempler på restaffald

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker


Eksempler på noget, der ikke er metalaffald

 • Grillpatroner (afleveres på genbrugsplads)
 • Gasflasker (afleveres på genbrugsplads eller forhandler)
 • Spraydåser (afleveres på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Metal med elektronik (i elektronik på genbrugsplads)
 • Metal med batterier (i elektronik på genbrugsplads eller batterier)
 • Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald)
 • Trykflasker/beholdere (afleveres på genbrugsplads)
 • Metal med kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (afleveres på apotek)


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dit metalaffald

Derhjemme skal du kun sortere mindre metalgenstande, større genstande skal du køre på genbrugspladsen med.

Du kan komme af med metal på følgende måder:

 

Det er i skrivende stund, juli 2023, virksomheden Stena Recycling, der modtager metalaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.Video: Hvad sker der med metalaffaldet?

Metal bliver anvendt igen til nye metalprodukter. Denne video viser, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det derhjemme:

 

 

 • Metal har typisk en høj værdi, og der er et velfungerende nationalt og internationalt marked for blandet metal fra husholdninger til genanvendelse.

 • Efter indsamling neddeles og sorteres metallet automatisk i magnetisk og ikke-magnetisk metal.

 • Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker.

 • Genanvendelsesprocesserne er ret robuste over for urenheder, og de genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal.

Metalaffald i tal: Så meget samler vi ind i Kolding Kommune

Siden 2019 er gennemsnitsmængden af metalaffald faldet med over 100 ton. En del af forklaringen kan være, at borgerne i samme periode har haft mulighed for at tage metal med hjem fra Kolding Nord Genbrugsplads. Der var tale om et forsøg, der blev lukket pr. 1. juli 2023. 

 • 2022: 1.950 ton metalaffald
 • 2021: 2.037 ton metalaffald
 • 2020: 2.283 ton metalaffald
 • 2019: 2.096 ton metalaffald

Vi genanvender cirka 68 procent af metalaffaldet (se mere i Redux' Bæredygtighedsredegørelse fra 2021 side 17).


Metalaffalds placering i affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden.

Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.Lovgivning om metalaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også metalaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er metalaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for metalaffald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje