Skip til hoved indholdet

Pap - affaldets vej

Her finder du din guide til papaffald. Alt lige fra hvordan du kommer af med dit papaffald, hvad der sker med papaffaldet til lovgivningen omkring papaffald.

Hvad er papaffald


Pap skal generelt være rent og tørt.

Hvis pap og karton bliver vådt eller fedtet, kan det let blive angrebet af svamp eller begynde at rådne, hvilket forringer muligheden for genanvendelse på oparbejdningsanlæggene.

Det er derfor, vi siger nej tak til pizzabakker, hvor der ofte er madrester på.

Nedenfor gives eksempler på, hvad papaffald omfatter, og hvad det ikke omfatter.


Eksempler på papaffald

 • Papkasser
 • Bølgepap
 • Papemballage
 • Kartonemballage fra fødevarer og produkter
 • Skotøjsæsker
 • Paprør fra køkken- og toiletruller
 • Karton
 • Æggebakker (rene og tørre)
 • Kartonæsker fra frysepizzaer


Eksempler på noget, der ikke er papaffald

 • Vådt og snavset pap (sorteres som restaffald)
 • Bøger (afleveres på genbrugsplads eller Genbrugsbilen)
 • Pizzabakker og rosinbøtter (ofte snasket, sorteres som restaffald)
 • Tillykke-kort med lyd (sorteres som elektronik)
 • Papkrus og andet plastbelagt pap (sorteres som restaffald)
 • Mad- og drikkekartoner (afleveres på genbrugsplads eller hentes af Genbrugsbilen)


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dit papaffald

Det er i skrivende stund, marts 2024, virksomheden Ragn-Sells, der modtager papaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.Hvad sker der med papaffaldet?

Mængderne af pap er stigende, hvilket blandt andet kan skyldes den stigende internethandel. Herudover er der en stor mængde emballagekarton fra fx fødevarer.

Pap afsættes både til danske og udenlandske sorterings- og behandlingsanlæg. Størstedelen af pappet genanvendes dog til en lavere kvalitet, da man ofte ikke kan opnå de samme tekniske egenskaber med de genanvendte fibre.

Kilde: Miljøministeriet, Vejledning om sorteringskriterier for husholdningsaffald

Genanvendelse af pap reducerer CO2-udledningen. Faktisk sparer vi 2 ton CO2 hver gang, vi genanvender 1 ton pap. Denne reduktion skyldes både det lavere energiforbrug ved fremstilling af genbrugspap samt mindre transport i forbindelse med produktionen af pappet.

 

Hvordan ser pap genanvendelses processen ud?

Det pap du afleverer sorteres og sendes videre til oparbejdningsvirksomheder, som producerer nyt pap. Processen er således:

 • Pappet transporteres til et centralt opsamlingssted, hvor det presses i baller og sendes videre til fabrikker, der typisk producerer nyt pap og karton.
 •  På disse fabrikker opløses fibrene i pappet ved hjælp af vand. Herefter bliver massen forarbejdet til nyt pap, som eksempelvis anvendes til at fremstille nye papkasser, pizzabakker eller køkkenrullerør.

Genanvendelse af pap reducerer CO2-udledningen. Faktisk sparer vi 2 ton CO2 hver gang, vi genanvender 1 ton pap. Denne reduktion skyldes både det lavere energiforbrug ved fremstilling af genbrugspap samt mindre transport i forbindelse med produktionen af pappet.


Papaffaldets placering i affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden.

Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.
Lovgivning om papaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også papaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er papaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for papaffald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje