Skip til hoved indholdet

Papir - affaldets vej

Her finder du din guide til papiraffald. Alt lige fra hvordan du kommer af med dit papiraffald, hvad der sker med papiraffaldet til lovgivningen omkring papiraffald.


Hvad er papiraffald


Papiraffald er alle former for papirprodukter.

Papiret skal være rent og tørt, ellers kan det ikke sendes til genanvendelse.

Papiret må ikke indeholde uønskede stoffer som fx perflourerede stoffer (PFOS), der giver problemer i genanvendelsen.

Nedenfor kan du se hvad du må sortere som papir og hvad du ikke må.


Eksempler på papiraffald

 • Aviser
 • Reklamer
 • Tryksager
 • Ugeblade og magasiner
 • Brochurer
 • Printerpapir
 • Kuverter med eller uden rude
 • Kvitteringer
 • Poser i papir (rene og tørre)


Eksempler på noget, der ikke er papiraffald

Nedenstående kan indeholde uønskede stoffer som fx perflourerede stoffer (PFOS), der giver problemer i genanvendelsen.

 • Pap og karton emballage (sorteres som pap)
 • Æggebakker (sorteres som pap eller plast)
 • Gavepapir og gavebånd (i restaffald)
 • Bøger (på genbrugspladsen)
 • Bagepapir, muffin forme mv. (i restaffald)
 • Vådstærkt papir fx mel- og havregrynposer (i restaffald)
 • Papir, der har været vådt (i restaffald)
 • Plastomslag og plastfolier (i plast)
 • Vådt/snavset papir (i restaffald)


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dit papiraffald

 

Det er i skrivende stund, marts 2024, virksomheden Ragn-Sells, der modtager papiraffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder med genanvendelse på dens hjemmeside.Hvad sker der med papiraffaldet?

Når du sortere papir korrekt, bliver papirfibrene brugt igen. Processen er således:

 • Først køres det til et centralt opsamlingssted, hvor det bliver pakket i baller og sendt videre til papirfabrikker. Her opløses fibrene ved hjælp af vand, og vasker samtidig tryksværten ud
 • Massen bliver dernæst lavet til nye produkter såsom køkkenruller og toiletpapir.

Når vi genanvender papir, mindsker vi CO2-udledningen og sparer energi og råstoffer (træ og vand).


Papiraffalds placering i affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden.

Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.Lovgivning om papiraffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også papiraffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er papiraffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Lokalt i Kolding Kommune kan du i husholdningsregulativet finde de eksisterende affaldsordninger for papiraffald. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje