Skip til hoved indholdet

Tekstilaffald - affaldets vej

Her finder du din guide til tekstilaffald. Fra du sorterer derhjemme til de slidte tekstilers videre rejse mod at blive til nye tekstiler. 


Hvad er tekstilaffald?


Tekstilaffald er udelukkende tekstiler, der ikke længere er i brugbar stand; ellers skal de til genbrug.

Det omfatter alle former for tekstiler såsom tøj, sengetøj, gardiner og lignende. 

Tekstilaffald skal opfylde disse krav:

 • Være tørre for at undgå mug
 • Må ikke have rester fra maling, olie, sprit eller lignende
 • Tøjet skal afleveres i lukkede, klare plastsække.

Nedenfor gives eksempler på, hvad tekstilaffald omfatter, og hvad det ikke omfatter.Eksempler på tekstilaffald

 • Ødelagt tøj, hullede sokker og undertøj
 • Ensomme sokker og handsker
 • Hullet og plettet sengelinned 
 • Gamle håndklæder og vaskeklude
 • Gardiner og duge
 • Garn og uldnøgler
 • Ødelagte dyner, puder og soveposer
 • Genbrugeligt tøj, som du ikke vil sælge eller donere, fx hvis tøjet tilhører en afdød. Klip helst tøjet i stykker inden du afleverer. 


Eksempler på noget, der ikke er tekstilaffald

 • Brugbare tøjstykker, sko, bælter og tasker, som andre kan få glæde af (afleveres til genbrugsbutikkerne, til Genbrugsbilen eller i genbrugspladsens container 'Tøj, sko & tekstiler')
 • Slidte og ødelagte sko, bælter og tasker skal i containeren til forbrænding
 • Imprægnerede eller vandafvisende tekstiler, fx regntøj uden PVC og flyverdragter, afleveres i containeren til forbrænding
 • Fugtigt og jordslået tøj skal afleveres som restaffald derhjemme eller i containeren til forbrænding
 • Klude med linolie, olie eller kemikalier kan være selvantændende. Afleveres vædet med vand i lukket, klar plastpose som farligt affald
 • PVC og vinyltøj, fx regntøj eller trøjer med PVC-tryk, afleveres i containeren til nedgravning.


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden.

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


Sådan kommer du af med dit tekstil- affald eller genbrug

Du kan komme af med tekstilaffald på følgende måder

På nuværende tidspunkt, i marts 2024, er det virksomheden UFF Humana, som modtager tekstilaffald på genbrugspladserne fra alle borgere i Kolding Kommune. Du kan få yderligere information om virksomhedens arbejde ved at besøge deres hjemmeside.


Hvorfor skal vi indsamle tekstilaffald?

Tekstilindsamling er nøglen til at mindske miljøpåvirkningen og øge genanvendelsen. Lovgivningen fastsætter retningslinjer for denne proces, som er afgørende for at vi når vores 2030 klimamål. Læs mere nedenfor for at få en dybere forståelse:


Miljøet

Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur er tekstilindustrien den fjerde mest miljø- og klimabelastende industri, kun overgået af fødevareproduktion, boliger og transport.

En danskers forbrugsudledning af tekstiler er årligt 400 kg CO2e, hvoraf 310 kg stammer fra beklædning, mens resten kommer fra andre boligtekstiler ifølge CONCITO’s rapport.

Dette svarer til, at vi 94.528 beboere i Kolding Kommune udleder 37,8 millioner kg CO2e udelukkende gennem vores tekstilforbrug.

Ifølge 2030-målsætningerne bør vi gerne komme ned på 129 kg per person. Ved at indsamle vores ubrugbare tekstilaffald eller aflevere det brugbare til genbrug kan vi give tekstilet nyt liv og forlænge dets brugsfase, hvilket vil sænke udledningsaftrykket.


Eksempel på klimapåvirkning i et stykke tøj

Hvis et par jeans har en produktions påvirkning på 11kg CO2e, og hvis bliver brugt 10 gange, så er det 1,1 kg C02e pr gang. Hvis de har en påvirkning på 20 kg C02e, men bruges 100 gange, så vil det svare til kun 0,02 kg CO2e per brug.

I det første scenarie, vil der efter 100 brug være 10 par jeans, der skal bortskaffes. I modsætning hertil, vil der i det andet tilfælde, efter 100 brug, kun være ét par jeans, der skal bortskaffes.

Som eksemplet viser så har det en væsentlig betydning, hvor længe vi bruger vores tøj. Især hvis du sender dit tøj til genbrug, og en ny person kan bruge dem 100 gange mere.

Kilde: Bates-Kassatly & Baumann-Pauly, 2023.Lovgivning

EU har pålagt sine medlemslande at sikre separat indsamling af tekstilaffald senest fra 1. januar 2025 i overensstemmelse med Affaldsrammedirektivet. I Danmark har politikerne vedtaget, at indsamlingen skal starte senest den 1. juli 2023. Disse retningslinjer er konkret specificeret i aftaleteksten "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" samt i Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldshåndtering er et emne, der angår hele Europa, og EU's affaldsdirektiv fastlægger rammer for forebyggelse og håndtering af affald, herunder tekstilaffald. Disse regler er designet til at beskytte miljøet og fremme menneskers sundhed. I den danske lovgivning er tekstilaffald omfattet af Affaldsbekendtgørelsen.


Hvad sker der med tekstilaffaldet og genbrug?

I miljørapporten for 2022-2023 fra UFF-Humana, som modtager tekstilaffald og tekstil genbrug ude på pladserne for alle borgere i Kolding Kommune, er følgende anvendelse af indsamlede tøj, sko og tekstiler i 2021 blevet rapporteret:

 • Genbrug: 76%
 • Genanvendelse: 15%
 • Affald: 9%

Processen af hvad der sker med dit tekstilaffald


 1. Du sorterer tekstilaffald via en af de tre muligheder
 2. Dernæst køres det til grovsortering. Her bliver genbrugsegnet tekstil sorteret fra. Derudover frasorteres tekstil, der indeholder farlige stoffer (f.eks. imprægneringsmidler, herunder PFAS), der skal til deponi eller forbrænding, for at undgå, at disse recirkuleres.
 3. Dernæst finsorteres tekstilaffaldet i fibertyper og farver.
 4. Tekstilfibrene bliver derefter behandlet gennem mekaniske og kemiske processer. Mekanisk genanvendelse er udbredt, mens kemisk genanvendelse er under udvikling.
 5. Tekstilaffaldet kan nu bruges til at fremstille nye tekstiler eller produkter, som tøj, isolering, fyld til møbelhynder, bilsæder, klude og tæpper.

Tekstilets placering i affaldshierarkiet

Hvad er affaldshierarkiet

Affaldshierarkiet er affaldsverdenens svar på kostpyramiden – bare omvendt. Vi vil nemlig helst have mest fra toppen og mindst fra bunden. Både i Kolding Kommune, Danmark og i resten af EU hjælper affaldshierarkiet med at prioritere, hvad man gør med affaldet. Interesseret i at lære mere om affaldshierarkiet? Læs mere her.


Din måde at bortskaffe tekstiler har afgørende betydning for deres placering i affaldshierarkiet. Nedenfor kan du se, hvordan forskellige muligheder rangerer sig i forhold til pyramiden.


Energiudnyttelse (Forbrænding)

Her brændes dit tøj og tekstilprodukter af for at skabe energi. Men ofte kan produkterne stadig bruges på andre måder, som er bedre for miljøet. Forbrænding bør kun være en sidste udvej og kun anvendes, hvis tekstilet opfylder kriterierne, vi beskriver her.

Genanvendelse

Hvis tøjet eller tekstilet ikke længere er i brugbar stand, er den bedste løsning at aflevere det til tekstilaffald, under forudsætning af at det opfylder kriterierne for at blive behandlet som tekstilaffald. Det ses dog at tekstilprodukter ofte med en smule reparation kan leve videre.

Reparation

Reparation af tøj er en nøglefaktor i at forlænge levetiden og reducere den miljømæssige påvirkning af vores tekstilproduktion. Når tøj bliver beskadiget eller slidt, er det fristende at erstatte det med nyt. Men ved at investere tid og ressourcer i at reparere vores tekstilprodukter, kan vi bidrage til at mindske vores samlede forbrug og ressourceforbrug.

Genbrug

Ved at sende dit tøj eller tekstilprodukt til genbrug giver du mulighed for at starte livscyklussen for dit produkt for ny, hvilket reducerer behovet for ny produktion, hvilket resulterer i en mindre belastning på miljøet. Du kan aflevere dit tekstil på en af de fem genbrugspladser eller ved en af genbrugsbutikkerne.

Affaldsforebyggelse

Den bedste løsning for at mindske din udledning er gennem affaldsforebyggelse. Dette kan bl.a. gøres på to måder.

 1. Den ene løsning er ved at du reducerer dit køb af nyt tøj
 2. Den anden løsning er at købe bedre kvalitet. Dette er især en væsentlig faktor når det kommer til tøj, da højere kvalitet skaber et grundlag for et mindsket forbrug, med længere levetid.

Der ses desværre at meget tøj i dag laves under konceptet ”fast fashion”, der er præget af dårlig kvalitet og højt miljøskadeligt aftryk i produktionsfasen. Klimapåvirkningen afhænger nemlig af brugsfasen og dens længde.


Mere interesseret i den grønne omstilling inden for tekstiler?

Mange aktører arbejder på at omlægge tekstilindustrien til en mere cirkulær model. Nogle eksempler inkluderer:

 • Erhvervsklyngen Lifestyle & Design Cluster afholder forskellige events og webinarer, man kan deltage i for mere viden.
 • Brancheforeningen Dansk Mode & Tekstil afholder også forskellige events og opdaterer bl.a. om tiltag fra f.eks. EU.
 • Forbrugerrådet TÆNK har udviklet kampagnen "Stop Tøjspild", hvor man kan få gode råd og tips til mere bæredygtigt forbrug af tekstiler.
 • Miljøstyrelsen koordinerer Det Nordiske Tekstilsamarbejde, hvor der bl.a. er fokus på design, genanvendelse, forbrugeradfærd og levetidsforlængelse gennem cirkulære forretningsmodeller. Her kan både virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner og borgere mv. deltage.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje