Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

10 typer affald du får hentet derhjemme

I Kolding Kommune indsamler vi 10 typer affald tæt på dit hjem, uanset om du er lejer, bolig- eller sommerhusejer.

 


Digital selvbetjening

Søg i sorteringsguiden

Få hentet en ekstra sæk affald

Få hentet møbler eller genanvendelige materialer med Genbrugsbilen

Få hentet den grå kasse med farligt affald

Er dit affald ikke hentet? Giv os besked


 

Du gør en forskel, når du sorterer. Hver gang du undgår skraldespanden, er du med til at løfte affald ud af de danske forbrændingsanlæg.

Du har dermed en stor aktie i, at materialer bevæger sig et trin op i affaldshierarkiet: Fra forbrænding til genanvendelse.

Klik på piktogrammerne herunder og lær, hvordan du sorterer hver enkelt type affald, og hvad der sker med materialerne efter indsamlingen. 

Skraldemanden henter:

Hvad skraldemanden henter
Piktogram Sådan skal affaldet håndteres
Læs hvordan du sorterer madaffald.

Madaffald

Sorteret i grønne poser og med knude på posen.

Læs hvordan du sorterer restaffald.

Restaffald

Husk at binde knude på posen.

Grå kasse: Farligt affald, batterier, lyskilder, elektronik

Du må komme fire typer affald i den grå kasse til farligt affald: Farligt affald, småt elektronik, batterier og lyskilder. 

Du kan også aflevere farligt affald på genbrugspladserne døgnet rundt

Genbrugsbilen henter:

(Ordningen er tidligere kendt under navnet storskrald).

Glas og flasker, papir, metal og hård plast kan du også aflevere på genbrugspladserne og i den nærmeste miljøstation.

Læs mere om Genbrugsbilen

Hvad genbrugsbilen henter
Piktogram Sådan skal affaldet håndteres
Læs hvordan du sorterer glas.

Glas

Tømt for indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Læs hvordan du sorterer papir.

Papir

Tørt og rent. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Læs hvordan du sorterer metal.

Metal 

Tømt for evt. indhold. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

Læs hvordan du sorterer plastik.

Hård plast

Tømt for indhold og rengjort. Afleveres i miljøstation eller klare plastsække til Genbrugsbilen.

 

Læs hvordan du sorterer plastik.

Blød plast

Tømt for indhold, fx brødkrummer rystes ud. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Læs hvordan du sorterer pap.

Pap

Tørt og rent. Mindre stykker i klare plastsække, større stykker bundtes. Kan afleveres til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen. 

Læs hvordan du sorterer fødevarekartoner.

Mad- og drikkekartoner

Tømt for indhold og så vidt muligt skrabet rent. Låg må gerne blive på. Låg kan også sorteres som hård plast. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

Tøj, sko og tekstiler

Rene og både med og uden huller. Afleveres i klare plastsække til Genbrugsbilen eller på genbrugspladsen.

 

Få hentet meget mere end 10 typer affald

Genbrugsbilen tager også en lang række andre ting og materialer med. Det betyder, at du her i Kolding Kommune faktisk kan få hentet langt mere end 10 typer affald ved din bolig.

Du kan fx komme af med møbler, gamle cykler og andet godt genbrug ved at bestille Genbrugsbilen. Du kan se listen over, hvad du kan få hentet her.