Skip til hoved indholdet

Metal

Metal bliver faktisk nærmest blødt som smør. Se selv i denne lille video på 1 minut.

 

Hvad sker der med metal?

Placering i affaldshierarkiet: Genanvendelse

Metal har typisk en høj værdi, og der er et velfungerende nationalt og internationalt marked for blandet metal fra husholdninger til genanvendelse.

Efter indsamling neddeles og sorteres metallet automatisk i magnetisk og ikke-magnetisk metal.

Metalaffaldet afsættes til forbehandling i både Danmark og udlandet, hvorefter det afsættes til smelteværker.

Genanvendelsesprocesserne er ret robuste over for urenheder, og de genanvendte metaller har samme kvalitet som nyt metal.


Hvor rent skal metallet være?

Emballagen skal være tømt og så vidt muligt skrabet rent.


Sådan sorterer du metal

Til denne type affald kan du sortere mindre metalgenstande. Genstanden skal hovedsageligt bestå af metal, så fx kan et sammensat produkt af metal/træ eller metal/plast, fx en bøjle, godt sorteres som metal.

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Kapsler og låg
 • Fyrfadslysholdere
 • Gryder og pander
 • Bestik
 • Søm og skruer
 • Armaturer og blandingsbatterier
 • Kaffekapsler uden kaffe
 • Stanniol
 • Foliebakker

 

Nej tak til
 • Grillpatroner (afleveres på genbrugsplads)
 • Gasflasker (afleveres på genbrugsplads eller forhandler)
 • Spraydåser (afleveres på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Metal med elektronik (i elektronik)
 • Metal med batterier (i elektronik eller batterier)
 • Kaffekapsler med kaffe i (i restaffald)
 • Trykflasker/beholdere (afleveres på genbrugsplads)
 • Metal med kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Kanyler af hensyn til arbejdsmiljø (afleveres på apotek)

Du kan komme af med metal på følgende måder