Skip til hoved indholdet

Restaffald

Restaffald er det affald, der kommer fra den daglige husholdning, når genbrugsmaterialer som madaffald, glas, papir, pap, metal og hård plast er sorteret fra:

 • Snavset papir og plast
 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet på posen)
 • Servietter
 • Bleer
 • Vatpinde
 • Hygiejnebind
 • Mundbind
 • Støvsugerposer
 • Aske fra grillen (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre dyr
 • Dyreekstrementer
 • Mindre døde dyr (forsvarligt indpakket)

Nej tak til:

 • Mælke- og andre kartoner (først fra 1. juli 2021, sorteres som mad- og drikkekartoner)
 • Batterier (sorteres som batterier, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Elektronik (sorteres som elektronik, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Kemikalier (sorteres som farligt affald)
 • Elpærer (sorteres som elpærer, brug den grå kasse til farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større stykker flamingo (afleveres på genbrugsplads eller til Genbrugsbilen)
 • Større døde dyr (kontakt Redux på redux@kolding.dk eller 79797100 for at få anvisning)

 

Affaldets vej: Hvad sker der med restaffaldet?

Placering i affaldshierarkiet: Energiudnyttelse (forbrænding)

 

Restaffaldet bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme. Husk at binde knude på din affaldspose, inden du smider den i din affaldsbeholder

Målet er, at vi skal genbruge endnu mere, så det gælder om at fiske så meget som muligt op fra skraldespanden. Når først glas, metal, hård og blød plast, papir, pap, madaffald og mad- og drikkekartoner er fjernet fra restaffald, er der faktisk ikke så meget tilbage i skraldeposen. Alle materialerne kan du komme af med på genbrugspladserne, nogle af dem i miljøstationen eller du kan få Genbrugsbilen til at hente dem.

Forbrændingsegnet affald køres til forbrændingsanlægget Energnist på Bronzevej 6 i Kolding. Dette anlæg brændte i 2020 147.500 ton affald, hvor de 12.800 ton er restaffald fra Kolding Kommunes borgere. Ved forbrænding af affaldet udnyttes energien sådan, at anlægget hvert år producerer varme svarende til et forbrug hos ca. 25.000 husstande og el, som svarer til forbruget hos ca. 8.000 husstande.